Praca w finansach stanowi istotny filar dla każdej działalności, ponieważ kadra zajmująca się tym obszarem ma wpływ na sytuację materialną firmy oraz możliwości jej rozwoju. Najwyższe stanowisko, które można zająć w tym dziale, to dyrektor finansowy. Praca ta wymaga ona wielu różnorodnych kompetencji, ale wiąże się ona z uznaniem i wysokimi zarobkami, o czym będziemy pisali w dalszej części artykułu.

Praca dyrektora finansowego – czy można ją wykonywać tylko w jednej firmie?

Praca jako dyrektor finansowy cechuje się wysoką odpowiedzialnością. Wiąże się to z tym, że osoba na tym stanowisku zobowiązana jest koordynować i nadzorować strategiczną i finansową sytuację organizacji. Dlatego też musi mieć wszechstronną wiedzę w zakresie: zarządzania, rachunkowości, finansów, a także prawa. W pracy dyrektora finansowego ważne jest, aby wszelkie czynności były prowadzone zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Większość dużych firm zatrudnia u siebie dyrektora finansowego, który systematycznie monitoruje sytuację materialną przedsiębiorstwa. Jednak przyjmowanie do pracy takiego specjalisty na stałe nie jest obowiązkowe. Istnieje bowiem możliwość skorzystania z usług zewnętrznego dyrektora finansowego. Takie rozwiązanie chętniej wybierają mniejsze firmy.

Kim jest zewnętrzny dyrektor finansowy?

Zewnętrzny dyrektor finansowy to specjalista tymczasowo zatrudniany przez przedsiębiorstwa. Czas trwania jego pracy zależy od tego, jakich zadań oczekują od niego pracodawcy. Celem jego działalności jest udzielenia wsparcia w zakresie finansów i rachunkowości zarządczej. Zatem zewnętrzny dyrektor finansowy zajmować się może: tworzeniem budżetu, oceną wyników ekonomicznych firmy w odniesieniu do wyznaczonych celów, badaniem ryzyka finansowego działań przedsiębiorstwa, a także innymi czynnościami związanymi z sytuacją materialną firmy.

portfel dyrektora finansowego - zarobki

Dyrektor finansowy – zarobki 

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana (czyli wartość środkowa) miesięcznej wypłaty dyrektora finansowego wynosi 19520 zł brutto. Kwota ta jest wynikiem analizy danych zdobytych od 910 ankietowanych, w tym: 372 kobiet i 538 mężczyzn. Na ich podstawie określono, że na stanowisku dyrektora finansowego zarobki wahają się od 14760 zł do 26480 brutto.

Warto dodać, że specjaliści ci otrzymują gratyfikację swojej pracy nie tylko w formie wypłaty. Pracodawcy coraz chętniej korzystają z możliwości zaoferowania dodatków do pensji w postaci pakietów usług, takich jak: karnety na siłownię, zniżki na usługi edukacyjne lub związane z kulturą itp. Często proponowane jest także opłacenie ubezpieczenia lub udostępnienie sprzętu służbowego do własnego użytku, np. laptopa, samochodu. W związku z tym na stanowisku dyrektora finansowego zarobki to nie jedyny element zachęcający do podjęcia pracy w finansach.

Czy wykształcenie zdobyte na kursie wystarczy do tego, by podjąć pracę w finansach?

Wykształcenie zdobyte na kursie może stanowić podstawę do tego, aby zostać zatrudnionym na stanowisko dyrektora finansowego. Z tym że należy wybierać szkolenie pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w finansach. Krajowa Izba Księgowych realizuje trzystopniowy kurs, dzięki któremu uczestnik może otrzymać tytuł zawodowy dyrektora finansowego. Składa się on z:

  • Kursu I stopnia Dyrektora Finansowego,
  • Kursu II stopnia Dyrektora Finansowego,
  • Kursu Dyrektora Finansowego.

Zapisy na I stopień szkolenia zbierane są na stronie – https://kik.edu.pl/kursy/150. Należy dodać, że po I i II stopniu absolwent uzyskuje zaświadczenie MEN i certyfikat w języku angielskim. Z kolei po Kursie Dyrektora Finansowego absolwent poza wspomnianymi dokumentami otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy