Prowadzący biznesy starają się, by ich działalność gospodarcza przynosiła maksymalnie możliwe zyski. Jednak wymaga szerokiej wiedzy z zakresu gospodarki, ekonomii, prawa i nie tylko. Sprawozdawczość finansowa, analiza wskaźnikowa, kredyt itp. – to zagadnienia, które nie jednego przedsiębiorcę mogą wystraszyć. Dlatego też warto korzystać z pomocy specjalistów odpowiedzialnych za przeprowadzanie analizy sytuacji materialnej firmy w sposób profesjonalny.

Po co wykonuje się analizę wskaźnikową?

Analiza wskaźnikowa to narzędzie ilościowe stosowane w celu porównania i opiniowania aspektów finansowych oraz pozycji rynkowej firmy w różnej perspektywie czasowej. Aby uzyskać rzetelne dane z tego badania, należy dokonać łącznej oceny wszystkich wskaźników. Skupiają się one wokół następujących segmentów: zyskowności, sprawności działania, płynności finansowej i zadłużenia. Analizę wskaźnikową wykonuje analityk kredytowy.

Praca analityka kredytowego

Analityk kredytowy zajmuje się szacowaniem ryzyka kredytowego instytucji, która udziela kredytu lub gwarancji. W związku z tym zobowiązany jest skompletować oraz zweryfikować dokumenty zarówno prawne, jak i finansowe, które są załączane do wniosku kredytowego, a także stale monitoruje sytuację ekonomiczną na rynku. 

Praca analityka kredytowego wiąże się ze sprawozdawczością finansową, ponieważ osoba na tym stanowisku potrafi określić poziom ryzyka transakcji, a także dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja ekonomiczno-finansowa wnioskodawcy. Jest to istotne w celu oszacowania możliwości regulowania zobowiązań, a możliwe dzięki dokonywanej analizy wskaźnikowej. Dodatkowo analityk kredytowy zajmuje się czynnościami związanymi z zabezpieczeniem kredytu, a także ustaleniem warunków transakcji kredytowych.

Analityk kredytowy a doradca kredytowy – porównanie zawodów

Jak wskazano powyżej, głównymi zadaniami analityka kredytowego są: przeprowadzenie analizy kredytowej oraz badanie zdolności kredytowej zarówno u klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. 

dokumentacja: analiza wskaźnikowa

Jest to zawód mylony ze stanowiskiem doradcy kredytowego. Wynika to z tego, że on także zajmuje się analizą sytuacji finansowej klienta. Jednak prowadzona przez doradcę kredytowego analiza określana jest jako wstępna. Ma na celu ona przybliżyć sytuację życiową i materialną klienta po to, by zaproponować mu usługi finansowe odpowiednie dla jego potrzeb i możliwości. Jak sama nazwa zawodu wskazuje, zadaniem doradcy kredytowego jest wysłuchanie oczekiwań klienta i dobranie odpowiedniej oferty.

Ile zarabia doradca kredytowy, a ile analityk kredytowy?

Na stanowisku specjalisty analityk kredytowy zarabia średnio 6470 zł brutto. Jego pensja waha się od 5130 zł do 9080 brutto. Tak wynika z raportu Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, który został stworzony w celu wyznaczenia mediany miesięcznej wypłaty pracowników na różnych stanowiskach. 

Analityk kredytowy zarobki swoje uzależnia od następujących elementów: wykształcenie, staż pracy i doświadczenie. Istotne są także wielkość i lokalizacja przedsiębiorstwa, w którym podejmuje się pracę. Czynniki te oddziałują również na to, ile zarabia doradca kredytowy.

Powołując się na przytoczony powyżej raport, pensja doradcy kredytowego wynosi średnio 4920 zł brutto. W tym przypadku dane wskazują, że wypłata oscyluje od kwoty 3900 zł do 6690 zł brutto.

Czy warto przystąpić na Kurs Analityka Kredytowego?

Zdecydowanie warto przystąpić na Kurs Analityka Kredytowego oferowanego przez Krajową Izbę Księgowych. Po pierwsze szkolenie to umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy na tym stanowisku. Po drugie kwalifikacje uczestnika zostaną udokumentowane, gdyż absolwent kursu otrzymuje: tytuł zawodowy, Dyplom Analityka Kredytowego, zaświadczenie MEN i certyfikat w języku angielskim ukończenia kursu.

Program omawia zagadnienia związane z pieniądzem i jego wartością, oceną projektów inwestycyjnych, sprawozdawczością finansową, zasadami analizy finansowej i technicznej, rynkami finansowymi, analizą danych, a także informacjami dotyczącymi windykacji wierzytelności oraz polityki kredytowej.

Zapisu na kurs można dokonać na stornie – https://kik.edu.pl/kursy/135. Co więcej, przyszły analityk kredytowy kurs może wykonać w sposób zdalny, dzięki czemu będzie mógł sam decydować kiedy, gdzie i w jakim czasie odbędzie się jego kształcenie.