Różnego rodzaju kursy na biegłego rewidenta organizowane są, aby pomóc kandydatom w zdaniu egzaminów, dzięki którym możliwe jest podjęcie pracy w tym zawodzie. Jest to ułatwienie dla uczestników ze względu na to, że otrzymują oni gotowe materiały do nauki. W tym artykule wskażemy, czy finansowo opłaca się zostać biegłym rewidentem, kto to w ogóle jest, a także ile trwa przygotowanie do egzaminu.

Biegły rewident – kto to?

Biegły rewident to specjalista zajmujący się finansami, a w szczególności zadaniami w dziedzinie rachunkowości i audytu finansowego. Jednak może on również podjąć pracę w zakresie prawa gospodarczego, podatkowego, a także w zarządzaniu biznesem. W klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przypisany jest mu kod: 241101

Profesja ta cechuje się dużą odpowiedzialnością, dlatego klasyfikowana jest jako zawód zaufania publicznego. Do podjęcia pracy jako biegły rewident, egzaminy organizowane przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów mają kluczowe znaczenie. To od ich przebiegu zależy, czy przystępujący do zaliczenia otrzyma tytuł zawodowy. Ponadto decydujący wpływ ma Komisja Egzaminacyjna powoływana przez Ministra Finansów.

Biegły rewident – zarobki 

Informacje na temat tego, ile zarabia biegły rewident, można znaleźć w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń. Jest to raport, którego celem jest przedstawienie danych na temat pensji pracowników w różnych branżach. Według niego na stanowisku biegłego rewidenta zarobki wahają się od 4550 do 9580 zł brutto. Wynika z tego, że mediana miesięcznej wypłaty wynosi 5620 zł brutto

Poza wynagrodzeniem osoba na tym stanowisku może jeszcze liczyć na benefity w postaci: szkoleń lub sprzętu do użytku prywatnego, np. telefonu i laptopa. Ponadto firmy coraz chętniej korzystają z systemów kafeteryjnych. Umożliwiają one wymianę przyznawanych punktów na wybrane przez pracownika usługi. To wszystko składa się na bonusy do tego, ile zarabia biegły rewident.

Co wypływa na to, ile zarabia biegły rewident?

Na stanowisku biegłego rewidenta zarobki uzależnione są od kilku czynników. Przede wszystkim, aby podjąć pracę w tej profesji, należy mieć wymaganą wiedzę i umiejętności. Musi być ona potwierdzona zdanym egzaminem zawodowym. Poza tym na wynagrodzenie wpływa także staż pracy, ponieważ im większe doświadczenie zawodowe, tym wyższa wypłata.

biegły rewident egzaminy

Nie bez znaczenia w tej kwestii pozostaje przedsiębiorstwo, w którym jest się zatrudnionym. Zazwyczaj biegły rewident zarobki wykazuje wyższe w dużych firmach mających środki na wypłacenie atrakcyjniejszego honorarium swojemu pracownikowi. Jednak to uzależnione jest od indywidualnych możliwości firmy.

Kurs na kandydatów na biegłych rewidentów

Krajowa Izba Księgowych opracowała Kurs na kandydatów na biegłych rewidentów, którego celem jest uzyskanie umiejętności niezbędnych dla osób ubiegających się o ten tytuł zawodowy. Dla kandydata na biegłego rewidenta egzaminy przestaną być problematyczne, ponieważ szkolenie umożliwia opanowanie materiału w sposób dokładny i rzetelny. 

Kurs na biegłego rewidenta nie musi być długi – czas jego trwania szacuje się na 2-3 miesiące. Jednak wszystko zależy od indywidualnych możliwości uczestnika. Krajowa Izba Księgowych umożliwia dostosowanie tempa przyswajanej wiedzy do własnych potrzeb i dyspozycyjności. Ponadto odbywa się on na platformie e-learningowej, która zapisuje postępy kursanta, a także pozwala na ponowne przystąpienie do testu cząstkowego w razie niepowodzenia. Dzięki temu ma on możliwość wyboru czasu kontynuowania nauki. Z kolei po ukończeniu szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministra Edukacji Narodowej.