Postępowanie podatkowe to proces, którym zajmują się organy podatkowe działające na podstawie przepisów prawa. Ma ono na celu dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawdzanej działalności. Więcej na ten temat będziemy pisali w dalszej części artykułu, a także wyjaśnimy różnicę pomiędzy kontrolą podatkową a postępowaniem podatkowym. Ponadto omówimy kilka kwestii związanych z biurem rachunkowym: ofertę i specyfikę pracy.

Czym się zajmuje kierownik biura rachunkowego?

Kierownik biura rachunkowego zarządza działaniem biura rachunkowego i zajmuje się jego kontrolą. W związku z tym do jego obowiązków należy opracowywanie planów funkcjonowania firmy i klientów, a także podział zadań w celu ich realizacji dla poszczególnych pracowników. Wymaga to od niego kontrolowania, czy powierzone czynności są wykonywane prawidłowo. 

Jednak w biurze rachunkowym praca wymaga również zapewnienia dbałości o motywowanie i bieżące aktualizowanie wiedzy własnej oraz osób zatrudnionych. Ponadto kierownik biura rachunkowego jest wizytówką firmy, ponieważ zajmuje się pozyskiwaniem klientów, podtrzymywaniem współpracy z kontrahentami, a także reprezentowaniem biura rachunkowego w kontaktach zewnętrznych.

Kontrola podatkowa a postępowanie podatkowe 

Kontrola podatkowa jest wykonywana w celu sprawdzenia, czy osoby kontrolowane wywiązują się z nałożonych na nich przepisów prawa podatkowego. Podlegają jej podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni. Jeżeli podczas kontroli podatkowej ujawnione zostanie, że osoby kontrolowane nie wywiązały się z przepisów podatkowych, nie złożyły deklaracji lub nie wykonały jej korekty, wszczynane jest postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej.

Rola kierownika biura rachunkowego wobec postępowania podatkowego

W sytuacji, gdy na klienta biura rachunkowego zostanie nałożony obowiązek kontroli podatkowej, rolą kierownika biura podatkowego jest udostępnienie dokumentów, a także ewentualne złożenie wyjaśnień w badanej sprawie. Od tego działania może zależeć, czy zostanie wszczęte postępowanie podatkowe wobec klienta. Działalność biura rachunkowego zgodnie z prawem oraz aktualizowanie przez pracowników wiedzy dotyczącej przepisów są priorytetem dla dobrze funkcjonującej firmy.

Biuro rachunkowe – usługi

Biuro rachunkowe ofertę swoją opracowuje na podstawie potrzeb swoich klientów. Jak sama nazwa wskazuje, celem tej firmy jest zajmowanie się działalnością rachunkową. Najczęściej jest to związane z prowadzeniem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Więcej na jej temat pisaliśmy w artykule: Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w praktyce.

biuro rachunkowe usługi

Do innych tego typu usług należą m.in.: tworzenie raportów i zestawień, przygotowanie niezbędnych deklaracji, obsługa płatności. Warto dodać, że w biurze rachunkowym oferta zależna jest również od wielkości firmy i zatrudnionych specjalistów.

Kierownik biura rachunkowego – praca dla każdego?

Na stanowisku kierownika biura rachunkowego praca związana jest z mnogością zadań do zrealizowania oraz dużą odpowiedzialnością. Dlatego też wykonywać ją powinna osoba pracowita, która jest zaangażowana w osiąganie celów firmy, ale przy tym rzetelna i uczciwa. 

Jednak poza cechami, które doceniane są u kierowników biura rachunkowości, najważniejsze są wiedza i umiejętności, jakimi dysponują. Oczywiście doświadczenie zawodowe także jest bardzo przydatne. Wynika to z tego, że w tej pracy potrzebne jest wykorzystywanie wszechstronnych informacji z zakresu rachunkowości i finansów, ale również prawa czy zarządzania.

Dlatego też Krajowa Izba Księgowych opracowała trzystopniowy kurs, który umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy jako kierownik biura rachunkowego. W skład pełnego kształcenia w tym zakresie wchodzi:

Po I i II stopniu absolwent uzyskuje certyfikat w języku polskim i angielskim. Po ich ukończeniu może rozpocząć Kurs Kierownika Biura Rachunkowego, który stanowi ostatni etap kształcenia. W związku z tym absolwent ostatniego stopnia kursu otrzymuje certyfikat w języku polskim i angielskim, zaświadczenie na druku Ministra Edukacji Narodowej, a także dyplom i tytuł zawodowy kierownika biura rachunkowego.