Dynamicznie rozwijający się rynek gospodarczo-ekonomiczny wymaga od osób prowadzących działalność gospodarczą, by potrafili analizować i przewidywać nadchodzące na nim zmiany. Jest to niezbędne do tego, aby zdobyć przewagę nad konkurencją i odnieść sukces. Dlatego wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów, takich jak kontroler finansowy, który pomaga nadzorować procesy związane z sytuacją materialną firmy, o czym będziemy pisać w dalszej części artykułu.

Księgowość zarządcza a prowadzenie działalności gospodarczej

Księgowość zarządcza, a także związane z tym czynności, np. kontrolowanie finansów firmy, wymaga od przedsiębiorców stałego monitorowania. Nadzorowanie sytuacji materialnej przedsiębiorstwa to nie tylko świadomość wysokości przychodów i kosztów, ponieważ łączy się to z wieloma czynnościami administracyjnymi, np. wyborem rodzaju księgowości i odprowadzaniem podatku dochodowego za działalność gospodarczą. 

Prowadzenie własnej firmy związane jest również z wykonywaniem nałożonych przez prawo obowiązków. Bez tego nie jest możliwy rozwój, a nawet utrzymanie się przedsiębiorstwa na rynku gospodarczo-ekonomicznym. Należy zatem realizować rozwiązania pozwalające na efektywne działanie firmy. Wracając do powyższego przykładu – od tego, jaki rodzaj księgowości wybierze specjalista, będzie zależała wysokość podatku dochodowego działalności gospodarczej.

prowadzenie działalności gospodarczej

Każda decyzja w kwestiach księgowości zarządczej wpływa na kolejne działania. Zatem nic dziwnego, że rola specjalistów w tej dziedzinie ulega rozszerzeniu. W wyniku tego nadal powstają nowe stanowiska pracy, czego przykładem jest kontroler finansowy.

Kontrola finansowa w prowadzeniu działalności gospodarczej 

Nie da się efektywnie prowadzić działalności gospodarczej bez kontrolowania sytuacji finansowej, ponieważ jest to jeden z elementów sprawnego zarządzania firmą. Osobą odpowiedzialną za to zadanie jest kontroler finansowy. Sprawuje on funkcje wsparcia procesów decyzyjnych, a tym samym pomaga w planowaniu oraz koordynowaniu sytuacji materialnej w prowadzonej działalności gospodarczej.  

Co więcej, kontrola finansowa firmy umożliwia tworzenie różnego typu zestawień i analiz, np. przepływów środków pieniężnych. Tworzenie tego typu danych jest istotne ze względu na współczesne zapotrzebowanie na informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy na stanowisku kontrolera finansowego praca po kursie jest możliwa?

Na stanowisku kontrolera finansowego praca po kursie jest możliwa, o ile szkolenie to umożliwia zdobycie kompletnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania tego zawodu. Dlatego też nasza instytucja opracowała trzystopniowy kurs kontrolera finansowego, aby uczestnik mógł zdobyć teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do wykonania tego zawodu. W tym celu kursant powinien zrealizować:

  • Kurs I stopnia Kontrolera Finansowego,
  • Kurs II stopnia Kontrolera Finansowego,
  • Kurs Kontrolera Finansowego.

Po I i II stopniu absolwent uzyskuje certyfikat w języku polskim i angielskim. Z kolei po ukończonym Kursie Kontrolera Finansowego poza ww. certyfikatami uczestnik otrzymuje zaświadczenie na druku Ministra Edukacji Narodowej, a także dyplom. Absolwent wszystkich kursów otrzymuje tytuł zawodowy kontrolera finansowego.