Praca pomocy księgowej ma znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania całego działu, w związku z tym osoba na tym stanowisku powinna zdobyć odpowiednie umiejętności zawodowe. Asystent księgowego obowiązki swoje wykonuje we współpracy z księgową, co będziemy omawiali w dalszej części artykułu. Dodatkowo wskażemy dokładnie zakres obowiązków pomocy księgowej, a także jaką wypłatę może otrzymać.

Pomoc księgowej – obowiązki w pracy

Asystent ds. księgowości nazywany jest również: asystentem księgowej, pomocą księgowej. Określenie to wzięło się z tego, że jego zadania wynikają ze współpracy z działem finansów i księgowości. W pracy asystenta księgowego obowiązki zależne są od tego, czym obecnie zajmuje się księgowa. Pomoc księgowości bowiem udziela wsparcia w realizacji tych czynności. Dzięki temu powierzone zadania wykonywane są szybciej i zmniejsza się szansa na popełnienie błędów. 

Zazwyczaj w pracy asystenta księgowego obowiązkiem podstawowym jest przeprowadzanie czynności związanych z dowodami księgowymi. Wśród nich wymienia się, np. nadzorowanie obiegu, przygotowywanie do ewidencji, archiwizowanie tych dokumentów. Co więcej, asystent do spraw księgowości ma również obowiązek współpracy z kontrahentami, m.in. przy kontroli i uzgadnianiu rozrachunków. 

Rozwijaj karierę: zapisz się na “Kurs Asystent ds. Księgowości” już dziś!

Czy pracę pomocy księgowej można porównać do stażu? 

Chociaż na stanowisku asystenta księgowego obowiązki przydzielane przez księgową mogą pokrywać się z tymi, które wykonuje stażysta, to staż i praca nie są tym samym. Przede wszystkim dlatego, że od pracownika wymaga się wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego. 

Zatrudniony asystent księgowego obowiązki swoje musi wykonywać z dbałością o przestrzeganie aktualnych przepisów prawa i jego zadaniem jest realizowanie ich w sposób prawidłowy. Stażysta zazwyczaj nie posiada jeszcze takich umiejętności jak pomoc księgowej, dlatego częściej zdarzają się mu błędy w wykonywanych czynnościach. Odpowiedzialność za nie ponosi opiekun stażu, który nadzoruje pracę stażysty.

asystent księgowego obowiązki

Asystent księgowego zarobki

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana miesięcznej wypłaty specjalisty na stanowisku asystenta do spraw księgowości w 2024 r. wynosi 5320 zł brutto. Zgodnie z danymi pensja w tym zawodzie oscyluje pomiędzy 4540 zł a 6790 zł brutto. Z kolei średnie wynagrodzenie młodszego specjalisty wynosi 4720 zł, a starszego – 6840 zł.

Asystent księgowego zarobki swoje uzależnia m.in. od czynników  takich jak: 

  • wykształcenie; 
  • doświadczenie;
  • możliwości finansowych firmy;
  • lokalizacja firmy.

Czy Kurs Asystent ds. Księgowości wystarczy, by podjąć pracę w zawodzie?

Krajowa Izba Księgowych opracowała Kurs Asystent ds. Księgowości”, którego celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy jako asystent księgowego. W związku z tym program został przygotowany  tak, by kursant zdobył informacje potrzebne do właściwego wykonywania powierzonych zadań.

Program kursu zawiera pięć rozbudowanych bloków tematycznych, takich jak:

  • podstawowe zagadnienia z zakresu rachunkowości i fakturowania,
  • podmioty gospodarcze i system podatkowy w Polsce,
  • aktywa i pasywa jednostki,
  • typowe operacje gospodarcze w jednostce oraz przychody i koszty jednostki,
  • obsługa programu Symfonia Handel.

Absolwent tego szkolenia otrzymuje od Krajowej Izby Księgowych dokumentację zgodną z wymogami MEiN, certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim oraz dodatkowo: dyplom i tytuł Asystenta ds. księgowości. Jest to potwierdzenie zdobytych podczas kształcenia umiejętności, co bardzo pomaga w znalezieniu pracy w roli asystenta ds. księgowości.

Kurs Asystent ds. Księgowości – dofinansowanie

Pracodawcy mogą skorzystać z możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie na kursy oferowane przez Krajową Izbę Księgowych, zarówno dla siebie, jak i dla swoich pracowników. Dostępne dofinansowanie, którego maksymalna kwota może wynieść do 20 000 zł, umożliwia uczestnictwo w kilku kursach jednocześnie. Więcej szczegółów na temat można znaleźć na stronie: https://kik.edu.pl/dotacje_dla_firm_szkol

Jest to znakomita okazja do rozwoju zawodowego, pozwalająca na zdobycie nowych umiejętności i doskonalenie już posiadanych kwalifikacji, przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu obciążenia finansowego związanego z kosztami tych szkoleń. Co więcej, takie inwestycje w rozwój umiejętności mogą przynieść znaczące korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla całej firmy – ze względu na podniesienie kompetencji i efektywności pracy. 

Zapisz się na Kurs Asystent ds. Księgowości i zacznij swoją ścieżkę kariery