Praca pomocy księgowej ma znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania całego działu, w związku z tym osoba na tym stanowisku powinna zdobyć odpowiednie umiejętności zawodowe. Asystent ds. księgowości obowiązki swoje wykonuje we współpracy z księgową, co będziemy omawiali w dalszej części artykułu. Dodatkowo wskażemy, czym dokładnie się zajmuje, a także jaką wypłatę może otrzymać.

Asystent księgowego – obowiązki w pracy

Asystent do spraw księgowości nazywany jest również: asystentem księgowej, pomocą księgowej. Określenie to wzięło się z tego, że jego zadania wynikają ze współpracy z działem finansów i księgowości. W pracy asystenta księgowego obowiązki zależne są od tego, czym obecnie zajmuje się księgowa. Pomoc księgowości bowiem udziela wsparcia w realizacji tych czynności. Dzięki temu powierzone zadania wykonywane są szybciej i zmniejsza się szansa na popełnienie błędów. 

Zazwyczaj w pracy asystenta księgowego obowiązkiem podstawowym jest przeprowadzanie czynności związanych z dowodami księgowymi. Wśród nich wymienia się, np.:

 • nadzorowanie obiegu,
 • przygotowywanie do ewidencji,
 • archiwizowanie dokumentów.

Co więcej, asystent do spraw księgowości ma również obowiązek współpracy z kontrahentami, m.in. przy kontroli i uzgadnianiu rozrachunków. 

Czy pracę pomocy księgowej można porównać do stażu? 

Chociaż na stanowisku asystenta księgowego obowiązki przydzielane przez księgową mogą pokrywać się z tymi, które wykonuje stażysta, to staż i praca nie są tym samym. Przede wszystkim dlatego, że od pracownika wymaga się pewnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego. 

Zatrudniony asystent księgowego obowiązki swoje musi wykonywać z dbałością o przestrzeganie aktualnych przepisów prawa i jego zadaniem jest realizowanie ich w sposób prawidłowy. Stażysta zazwyczaj nie ma takich umiejętności jak pomoc księgowej, dlatego częściej zdarzają się mu błędy w wykonywanych czynnościach. Odpowiedzialność za nie ponosi opiekun staży, który nadzoruje pracę stażysty.

Asystent księgowego zarobki

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana miesięcznej wypłaty specjalisty na stanowisku asystenta do spraw księgowości wynosi 4750 zł brutto. Według danych pensja w tym zawodzie oscyluje pomiędzy 4000 zł a 5970 zł brutto. Z kolei średnie wynagrodzenie młodszego specjalisty wynosi 4310 zł, a starszego – 5100 zł.

asystent księgowego obowiązki

Asystent księgowego zarobki swoje uzależnia od czynników, takich jak: 

 • wykształcenie; 
 • doświadczenie;
 • możliwości finansowych firmy;
 • lokalizacji firmy.

Czy Kurs Asystent ds. Księgowości wystarczy, by podjąć pracę w zawodzie?

Krajowa Izba Księgowych opracowała Kurs Asystent ds. Księgowości, którego celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy jako asystent księgowego. W związku z tym program został opracowany tak, by kursant zdobył informacje potrzebne do właściwego wykonywania powierzonych zadań.

Program kursu zawiera pięć rozbudowanych bloków tematycznych, takich jak:

 • podstawowe zagadnienia z zakresu rachunkowości i fakturowania,
 • podmioty gospodarcze i system podatkowy w Polsce,
 • aktywa i pasywa jednostki,
 • typowe operacje gospodarcze w jednostce oraz przychody i koszty jednostki,
 • obsługa programu Symfonia Handel.

Ponadto absolwent tego szkolenia otrzymuje od Krajowej Izby Księgowych dyplom Asystenta ds. księgowości, certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim, zaświadczenie MEN, a także od tej pory może mianować się tytułem Asystenta ds. księgowości. Jest to sposób na potwierdzenie zdobytych umiejętności podczas kształcenia, co bardzo pomaga w znalezieniu pracy asystenta księgowości.