Zatrudnienie specjalisty ds. kadr i płac ułatwia zarządzanie personelem, a także sprawne załatwianie spraw administracyjnych. W związku z tym coraz częściej poszukiwane są osoby na to stanowisko. Większym zainteresowaniem cieszą się także różnego typu szkolenia dla kadrowych, dzięki którym specjaliści ds. kadr i płac aktualizują swoją wiedzę lub zdobywają kompetencje potrzebne do podjęcia tej pracy.

Odpowiedzialność na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac

Zdecydowanie specjalista ds. kadr i płac ma odpowiedzialną pracę ze względu na to, że odpowiada za wiele czynności związanych z funkcjonowaniem osób zatrudnionych w firmie. Wynika to z tego, że jest odpowiedzialny za różnorodne zadania związane ze strategią personalną oraz sprawami administracyjnymi pracowników. Do obowiązków specjalisty do spraw kadr i płac należy m.in. dbanie o sprawy związane z rekrutacją i rozwiązywaniem umów, czy też ewidencją czasu pracy. 

Czynności te muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem, więc osoba na tym stanowisku musi stale aktualizować swoją wiedzę. Dlatego też wewnętrznie firmy decydują się na organizowanie szkoleń dla kadrowych umożliwiających zapoznanie się z najnowszymi zmianami prawnymi. Ponadto specjalista ds. kadr i płac pomaga kontrolować personel w zakresie przestrzegania zasadami BHP, ochrony ppoż, ergonomii oraz ochrony środowiska – co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy.

Specjalista ds. kadr i płac – umiejętności i cechy

Ze względu na charakter wykonywanych zadań specjalista do spraw kadr i płac powinien cechować się samodzielnością, dokładnością i cierpliwością. Cechy te umożliwią mu unikanie błędów podczas tworzenia potrzebnej dokumentacji i nie tylko. Dodatkowo na stanowisku tym ceni się komunikatywność ze względu na to, że specjalista ds. kadr i płac ma bezpośredni kontakt z pracownikami, a także współpracuje z kierownikami firmy.

szkolenia dla kadrowych

Co więcej, w osiąganiu celów przedsiębiorstwa przydatna jest umiejętność radzenia sobie w  stresujących sytuacjach, a także elastyczność związana z łatwością przerzucania się z jednej czynności na drugą. Specjalista ds. kadr i płac powinien być również uprzejmy i empatyczny, gdyż dba on o potrzeby pracowników. 

Dla kogo kurs kadry i płace będzie odpowiednim wyborem?

Kurs kadry i płace to odpowiedni wybór dla wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką zarządzania zasobami ludzkimi i czynnościami administracyjnymi związanymi z pracownikami. W przypadku Kursu Specjalista ds. Kadr i Płac Krajowej Izby Księgowych doskonale sprawdzi się dla osób pragnących podjąć pracę w dziale kadr i płac. Jego program został opracowany w taki sposób, aby uczestnik zdobył fachową i aktualną wiedzę potrzebną do zdobycia zatrudnienia.

Kurs kadry i płace online z certyfikatem 

Współcześnie coraz chętniej wybieranym rozwiązaniem są szkolenia niestacjonarne, które dają możliwość połączenie nauki z innymi obowiązkami. Uczestnicy zwracają również uwagę na to, czy ukończenie tego typu kształcenia umożliwi im otrzymanie odpowiedniego dokumentu. Nic dziwnego zatem, że kurs kadry i płace online z certyfikatem to odpowiedź na aktualne oczekiwania kursantów.

Krajowa Izba Księgowych, która od lat zajmuje się kształceniem zawodowym, opracowuje swoje szkolenia, uwzględniając potrzeby ich uczestników. Kurs Specjalista ds. Kadr i Płac umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy jako specjalista do spraw kadr i płac. Dodatkowo absolwent otrzymuje: certyfikat ukończenia kształcenia w języku polskim i angielskim, zaświadczenie MEN i dyplom