Specjalista do spraw kadr opracowuje i aktualizuje informacje o potrzebach kadrowych jednostki oraz rekrutuje i selekcjonuje kandydatów do pracy. Również prowadzi akta osobowe zgodnie z wymaganiami prawa pracy, kontroluje aktualność obowiązkowych badań lekarskich, uczestniczy w opracowywaniu regulaminów i procedur związanych z zatrudnieniem oraz prowadzi sprawy związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Od kandydata na to stanowisko wymaga się albo ukończonych studiów ekonomicznych na kierunku finanse lub rachunkowość, albo ukończonego kursu dającego takie same uprawnienia pracy w zawodzie, co studia.

Taki kurs stacjonarny specjalisty ds. kadr odbył się w dniach 20-26 marca 2018 roku we Wrocławiu. Kurs składał się z kilku bloków tematycznych rozłożonych na kilka dni, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny rachunkowości i finansów. Po kursie, zostały zebrane informacje zwrotne od absolwentów, dotyczące organizacji kursu oraz treści programowej i okazało się, że opinie uczestników na temat kursu były bardzo pozytywne.

Wszystkie osoby, które nie mogły pojawić się na kursie stacjonarnym we Wrocławiu, zapraszamy na kurs internetowy: https://kik.edu.pl/kursy/132/kurs-specjalista-ds-kadr-online/src-BlogWro.

Kurs ten prowadzony jest przez placówkę oświatową. Wszystkie zawarte tam materiały szkoleniowe są zgodne z wymaganiami merytorycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i znajdują się na innowacyjnej platformie dydaktycznej.

Dodatkowo uzyskane w trakcie szkolenia kwalifikacje, sprawdzone są poprzez egzamin prowadzony w formie filmu zaliczeniowego, którego zdanie warunkuje otrzymanie certyfikatu wydawanego na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej dającym uprawnienia do pełnienia zawodu Specjalisty ds. kadr, są to takie same uprawnienia jak po kursie stacjonarnym.  Jest to zatem bardzo wygodna, wiarygodna i nowoczesna forma potwierdzania wymaganych kwalifikacji zawodowych.