Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/155/kurs-kierownika-biura-rachunkowego-online/src-BlogLubl

W księgowości jak w większości działów występuje hierarchia określonych pozycji zawodowych. Osobą, która najczęściej odpowiada za prawidłowy przebieg pracy jest kierownik biura rachunkowego. Do jego głównych obowiązków należy nadzorowanie prac podległych mu pracowników, czyli wszelkich specjalistów z zakresu księgowości i rachunkowości m.in. księgowych, pracowników działu kontrolingu czy osób zajmujących się zarządzaniem fakturami i dokumentacją.

Niewątpliwie funkcja kierownika biura rachunkowego jest bardzo odpowiedzialna oraz wymagająca. Dlatego też w większości przypadków kierownikiem biura rachunkowego może zostać osoba, która posiada odpowiednie predyspozycje i wykształcenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje, które można uzyskać zarówno podczas wieloletniej pracy zawodowej w branży, jak również poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach zawodowych. Najczęściej osoba zatrudniona na takim stanowisku rozpoczyna swoją karierę od pracy na niższych szczeblach, a z czasem poprzez awanse lub zmiany firm, w których znajduje zatrudnienie, udaje jej się uzyskać to wysokie stanowisko.

Warto pamiętać, że oprócz typowych umiejętności, które są przydatne na każdym kierowniczym stanowisku, czyli na przykład umiejętność zarządzania grupą oraz odpowiedniej współpracy i motywacji pozostałych pracowników, bardzo ważne jest właściwe wykształcenie oraz posiadanie branżowej wiedzy – na przykład z zakresu księgowości i rachunkowości, prawa podatkowego i znajomości wewnętrznych regulaminów oraz zarządzeń w danej firmie. Każdy kierownik biura rachunkowego powinien dodatkowo posiadać tytuł zawodowy uprawniający do świadczenia tej profesji. Można go uzyskać poprzez uczestnictwo w profesjonalnie zorganizowanym kursie na kierownika biura rachunkowego. Jest on organizowany przez wiele jednostek na terenie całej Polski – wśród organizatorów kursów na tle innych wyróżnia się niewątpliwie Krajowa Izba Księgowych, która od lat świadczy swoim kursantom usługi z tego zakresu oraz organizuje wartościowe i efektywne szkolenie. Kurs kierownika biura rachunkowego odbywa się np. w Lublinie. Istnieje jednak oczywiście możliwość wybrania z oferty kursów tego, który odbywa się innych miejscowościach lub dla osób zainteresowanych istnieje również możliwość kształcenia online za pomocą profesjonalnej strony do nauki stworzonej na własne potrzeby przez Krajową Izbę Księgowych.

Kurs na głównego księgowego realizowany przez KIK charakteryzuje się bardzo wysoką jakością kształcenia oraz dopasowaniem treści podczas szkolenia do programu uznawanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Potwierdzeniem uzyskanych podczas kursu umiejętności i wiedzy są stosowne dokumenty, które każdy kursant otrzymuje po zakończeniu szkolenia. Jest to między innymi dyplom oraz certyfikat otwierające drzwi do wielu prestiżowych firmach w Polsce.