Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/154/kurs-ii-stopnia-kierownika-biura-rachunkowego-online/src-BlogOlsztyn

Bezpieczny przedsiębiorca, to zarazem zasługa odpowiedzialnego kierownika biura rachunkowego. Każde stanowisko dotyczące sfery finansowej firmy jest obciążone dużą odpowiedzialnością. Wybór dobrego kierownika biura rachunkowego uzależnia także przede wszystkim bezpieczeństwo firmy i obrotu gospodarczego. Nie chodzi tylko i wyłącznie o rozliczenia, choć to istotny aspekt księgowości, ale również o informacje, które dotyczą podejmowaniu ważnych decyzji, mających wpływ na ustalanie strategii zarządzania. Obecnie kierownik biura rachunkowego powinien nie tylko znać obowiązujący stan prawny, ale też mieć ogólną wiedzę na temat sprawozdawczości, rozliczeń, ochrony środowiska i kwestii statutowych oraz organizacyjnych. Sytuacja na polskim rynku pracy pokazuje, że wciąż kierowników biura rachunkowego jest niewystarczająco.

Potrzeby rynku oraz aktualną sytuację doskonale monitoruje Krajowa Izba Księgowych. Ta jednostka systemu oświaty stworzyła dla wszystkich dostępna platformę edukacyjną, która przyjęła postać witryny internetowej. Internetowy kurs II stopnia kierownika biura rachunkowego to zbiór wszystkich wymagalnych materiałów do zgłębienia wiedzy na temat pracy i obowiązków wykonywanych przez osobę na wspomnianym stanowisku. Najważniejszy fakt, iż Krajowa Izba Księgowych jest wpisana do ewidencji szkół i placówek oraz rejestru instytucji szkoleniowych. Wszelka działalność tej organizacji jest zgodna z rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warto zauważyć, że absolwenci, którzy z wynikiem pozytywnym kończą szkolenie internetowe, otrzymują te same certyfikaty, dokumenty świadczące o uzyskanych uprawnieniach. Stąd też internetowy kurs II stopnia kierownika biura rachunkowego jest analogiczny do tych, które odbywają się w Olsztynie, Katowicach oraz Wrocławiu.

Innowacyjna forma kształcenia sprawia, że każdy kursant może bez wielkich problemów przystąpić do edukacji. Z racji zarejestrowania Krajowej Izby Księgowych w ewidencji szkół i placówek i rejestru instytucji szkoleniowych, to nawet osoba bezrobotna może wnioskować o pokrycie kosztów wykupienia uczestnictwa w kursie internetowym. To jak widać otwarcie się na szerokie spektrum osób zainteresowanych. Nauka o każdej porze, z każdego miejsca jest spełnieniem aktualnych potrzeb rynku. W świecie, gdzie jesteśmy zabiegani, każdy może zwiększyć swoje kompetencje. Internetowy kurs II stopnia kierownika biura rachunkowego oznaczony jest certyfikatami ISO, co oznacza, że spełnia wszelki wymogi jakościowe. Praktycznie każdy potencjalny pracodawca może zainteresować się absolwentem takiego szkolenia. Ten wpis do CV może być przepustką do wspinania się po kolejnych szczeblach kariery.