Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/154/kurs-ii-stopnia-kierownika-biura-rachunkowego-online/src-BlogGdynia

Zarządzanie biurem rachunkowym z pewnością nie jest prostym zadaniem. Jest to praca bardzo odpowiedzialna, która wiążę się z koniecznością dopilnowania wielu różnorodnych obowiązków. Ze względu na fakt, że stanowisko kierownika biura rachunkowego jest dobrze płatne oraz wiąże się z wieloma dodatkowymi profitami (chociażby własnym biurem czy służbowymi gadżetami) przy rekrutacji na takie stanowisko zgłasza się co najmniej kilkudziesięciu kandydatów. Wszystko to sprawia, że od potencjalnych kandydatów do pracy wymaga się konkretnych kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia w branży księgowej. Wskazane są studia wyższe oraz posiadanie certyfikatów ze szkoleń, które wskazują, że pracownik stawia na samorozwój i dąży do poszerzania swoich kompetencji zawodowych.

Aby móc pracować jako kierownik biura rachunkowego należy posługiwać się tytułem zawodowym oraz posiadać praktyczne umiejętności. Jednym ze sposobów na ich zdobycie jest zapisanie się na specjalistyczny kurs zawodowy. Wśród podmiotów realizujących tego typu kursy na tle innych wyróżnia się Krajowa Izba Krajowych, która jest wpisana do ewidencji szkół i ośrodków szkoleniowych, a także przez ostatnie lata stała się laureatem nagród i wyróżnień potwierdzających wysoką jakość oraz profesjonalizm szkoleń. Kursy dostępne w ofercie Krajowej Izby Księgowych posiadają certyfikat ISO oraz są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi edukacji zawodowej. Kurs na kierownika biura rachunkowego oferowany przez KIK składa się z trzech etapów (kurs III stopniowy), co wynika z konieczności omówienia bardzo obszernego materiału oraz przekazania kursantom wielu informacji z zakresu zarówno teorii, jak i praktyki (np. korzystania ze specjalistycznych programów). Aby móc zapisać się na kurs II stopnia kierownika biura rachunkowego należy ukończyć I etap szkolenia – analogicznie odbywa się to jeśli chodzi o III etap kursu. Odbycie całości szkolenia gwarantuje uzyskanie niezbędnych kwalifikacji zawodowych do pełnienia wszelkich obowiązków.

Kurs na kierownika biura rachunkowego oferowany przez KIK odbywa się za pomocą kształcenia zdalnego, tj. przez internet. Jest to niewątpliwie bardzo nowoczesne i wygodne dla kursantów rozwiązanie, tym bardziej, że w ofercie innych placówek przeważają typowe kursy stacjonarne, które wiążą się z wieloma ograniczeniami – np. kurs II stopnia kierownika biura rachunkowego odbywa się w mieście Gdynia, a kolejny etap szkolenia w innym mieście. Jest to bardzo kłopotliwe – dzięki szkoleniu online w ofercie KIK można uniknąć wielu problemów oraz rozłożyć naukę taka, aby dopasować ją do swoich potrzeb.