Kurs dyplomowanego księgowego Toruń

Do zadań zawodowych dyplomowanego księgowego należy np.: prowadzenie ewidencji księgowej; prowadzenie pełnej lub uproszczonej księgowości podmiotów gospodarczych; dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych; prowadzenie procesu uzgadniania rozrachunków i transakcji finansowych oraz rozliczanie operacji finansowych; księgowanie faktur od dostawców i przygotowywanie płatności itp.

Aby zostać dyplomowanym księgowym należy mieć ukończone cztery stopnie certyfikacji: stopień I księgowy, stopień II samodzielny księgowy, stopień III główny księgowy oraz IV stopień, którym jest właśnie dyplomowany księgowy.

Taki kurs stacjonarny dyplomowanego księgowego odbył się w dniach 31 maja – 6 czerwca 2018 roku w Toruniu. Kurs składał się z kilku bloków tematycznych rozłożonych na kilka dni, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny rachunkowości i finansów. Po kursie, zostały zebrane informacje zwrotne od absolwentów, dotyczące organizacji kursu oraz treści programowej i okazało się, że opinie uczestników na temat kursu były bardzo pozytywne.

Wszystkie osoby, które nie mogły pojawić się na kursie stacjonarnym w Toruniu, zapraszamy na kurs internetowy: https://kik.edu.pl/kursy/168/kurs-dyplomowany-ksiegowy-online/src-BlogTor.

Kurs ten prowadzony jest przez placówkę oświatową. Wszystkie zawarte tam materiały szkoleniowe są zgodne z wymaganiami merytorycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i znajdują się na innowacyjnej platformie dydaktycznej.

Dodatkowo uzyskane w trakcie szkolenia kwalifikacje, sprawdzone są poprzez egzamin prowadzony w formie filmu zaliczeniowego, którego zdanie warunkuje otrzymanie certyfikatu wydawanego na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej dającym uprawnienia do pełnienia zawodu Dyplomowanego księgowego, są to takie same uprawnienia jak po kursie stacjonarnym.  Jest to zatem bardzo wygodna, wiarygodna i nowoczesna forma potwierdzania wymaganych kwalifikacji zawodowych.