Gdzie najlepiej zrobić kurs księgowości?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/src-BlogKIK

Księgowość jest częścią rachunkowości, która polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, dokonywaniu wycen aktywów i pasywów, tworzeniu zestawów obrotów i sald, przechowywaniu dowodów księgowych.

Praca księgowego jest zatem pracą bardzo odpowiedzialną i wymagającą, co oznacza, że kandydat na takie stanowisko musi posiadać ogromną wiedzę z zakresu rachunkowości, prawa pracy, finansów i aktualnych zmian w prawie podatkowym.

Nie należy zapominać, że aby móc pracować w takim zawodzie, należy mieć wymagane kwalifikacje do pełnienia tego zawodu. Jedną z możliwości są ukończone studia wyższe z zakresu finansów, rachunkowości lub ekonomii, a drugą opcją są wszelkiego rodzaju kursy kwalifikacyjne.

Najlepszą możliwością są coraz popularniejsze kursy online, które pozwalają na szybsze skończenie kursu, ponieważ wykonywać można go w dniu i o godzinie, która najbardziej odpowiada kursantowi, dzięki czemu zaoszczędza się czas i pieniądze.

Wybierając kursy online, należy jednak zwrócić uwagę na ich program, ponieważ aby kurs kwalifikacyjny dawał uprawnienia do pełnienia zawodu, musi być zgodny z wymaganiami merytorycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kursy z księgowości online zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej proponuje Krajowa Izba Księgowych ( kik.edu.pl ).

Materiały edukacyjne zawarte na innowacyjnej platformie edukacyjnej Krajowej Izby Księgowych są przygotowywane przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Dodatkowo uzyskane w trakcie szkolenia kwalifikacje, potwierdzone są certyfikatem wydawanym na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej dającym uprawnienia do pełnienia zawodu księgowego, są to takie same uprawnienia jak po kursie stacjonarnym.  Jest to zatem bardzo wygodna, wiarygodna i nowoczesna forma potwierdzania wymaganych kwalifikacji zawodowych.