Planując karierę w finansach, wiele osób choć wie, jaki zawód chciałoby wykonywać, nie ma pomysłu na to, w jaki sposób poprowadzić swoją ścieżkę zawodową. Szczególnie w przypadku dyrektora finansowego, który w swoim zawodzie musi wykazać się wszechstronną wiedzą i doświadczeniem. Dlatego też warto wcześniej dowiedzieć się, co należy zrobić, aby podjąć pracę na takim stanowisku.

Kto może zrobić karierę w finansach? 

Praca w finansach jest jednym z najbardziej rozbudowanych sektorów zatrudnienia. Wskazuje na to choćby klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Występuje w niej wiele kategorii stanowisk związanych z finansami. Wśród nich wymienia się:

 • kierowników do spraw finansowych;
 • kierowników w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych;
 • specjalistów do spraw finansowych;
 • doradców finansowych i inwestycyjnych;
 • analityków finansowych;
 • pracowników do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń;
 • techników np. usług pocztowych i finansowych.

Warto podkreślić, że w każdej z tych grup występuje wiele zawodów pokrewnych, dzięki którym można rozpocząć swoją karierę w finansach. Za przykład weźmy kategorię kierowników finansowych, do której zalicza się kierowników: agencji doradztwa finansowego, agencji ubezpieczeniowej, działu w banku, działu w instytucji ubezpieczeniowej, czy też placówki bankowej. W ten sam sposób może być rozbudowana każda z grup odnoszących się do sektora finansowego.

W związku z tym nie da się wskazać konkretnego zawodu, który jako jedyny umożliwia robienie kariery w finansach. Jednak – jak w każdej branży – im wyższe stanowisko, tym większa szansa na zdobycie uznania społecznego, wysokiego wynagrodzenia lub ciekawych zadań pracowniczych. Do takich zawodów zalicza się m.in. dyrektor finansowy.

Kto może objąć stanowisko dyrektora finansowego?

W pracy dyrektora finansowego niezwykle ważna jest obszerna wiedza z zakresu finansów i rachunkowości, a także zarządzania i prawa. Aby objąć to stanowisko poza udokumentowanym wykształceniem, niezbędne jest doświadczenie zawodowe. Zazwyczaj wśród wymagań ofert wskazuje się na minimum 5-letni staż pracy w zarządzaniu w obszarze finansów. Jednak jest to uzależnione od indywidualnych wytycznych firmy oraz umiejętności przyszłego dyrektora finansowego. 

dyrektor finansowy

Doświadczenie jest bardzo ważne w rozwoju kariery w finansach, ponieważ na tym stanowisku wymaga się m.in. umiejętności:

 • zarządzania zespołem,
 • prasy pod presją czasu,
 • rozwiązywania problemów,
 • stawiania priorytetów w kontekście celów organizacji,
 • planowania strategicznego,
 • skutecznej realizacji planów taktycznych.

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile lat nauki czeka przyszłego dyrektora finansowego. Uzależnione jest to od ww. wymagań, a także wybranej przez niego drogi edukacyjnej. W celu podjęcia tej pracy należy mieć ukończone studia wyższe (ich czas trwa od 3 do 5 lat) lub wybrać szkolenie kierunkowe. Czas szkolenia zależy od sposobu jego realizacji, np. Krajowa Izba Księgowych oferuje trzystopniowy kurs na dyrektora finansowego realizowany online. Dzięki temu uczestnik ma możliwość dostosowywać tempo kształcenia do własnych potrzeb i możliwości.

Dyrektor finansowy – praca 

Dyrektor finansowy w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zaliczany jest do grupy 1120, określającej dyrektorów generalnych i wykonawczych. Kod, jaki otrzymał, to: 112006. 

Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za strategiczną i finansową sytuację organizacji. Musi nadzorować i koordynować proces tworzenia budżetu, a także kontrolować wyniki ekonomiczne firmy w odniesieniu do wyznaczonych celów. W związku z tym zajmuje się także oceną ryzyka finansowego podejmowanych przez organizację działań i inwestycji. Dodatkowo dba o to, by czynności te były prowadzone zgodnie z prawem, dlatego też kontroluje poprawność dokumentów księgowych. 

Dyrektor finansowy pracę swoją może wykonywać w jednej firmie jako jej pracownik lub w różnych firmach na zlecenie dyrektora generalnego. Realizując drugą możliwość, mówi się o pracy jako zewnętrzny dyrektor finansowy. Mogłoby się wydawać, że stanowisko to jest na tyle ważne, że każde przedsiębiorstwo powinno mieć w swojej strukturze tego typu specjalistę. Jednak nie zawsze tak jest, dlatego zatrudnienie zewnętrznego dyrektora finansowego jest najlepszym rozwiązaniem ze względu na wysoką odpowiedzialność wykonywania zadań na tym stanowisku.

Kurs na dyrektora finansowego

Przed rozpoczęciem pracy jako dyrektor finansowy należy usystematyzować i uzupełnić wiedzę, która bezpośrednio wiąże się z tym zawodem. Warto w tym celu wybrać się na szkolenie, dzięki któremu uczestnik rozwinie umiejętności potrzebne do zdobycia zatrudnienia. Krajowa Izba Księgowych wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy, dzięki trzystopniowemu kursowi na dyrektora finansowego, składającego się z:

 • Kursu I stopnia Dyrektora Finansowego,
 • Kursu II stopnia Dyrektora Finansowego,
 • Kursu Dyrektora Finansowego.

Po I i II stopniu absolwent uzyskuje certyfikat w języku polskim i angielskim. Z kolei po kursie Dyrektora Finansowego absolwent otrzymuje certyfikat w języku polskim i angielskim, zaświadczenie na druku Ministra Edukacji Narodowej, a także dyplom. Absolwent wszystkich kursów otrzymuje tytuł zawodowy dyrektora finansowego.