Kontrolowanie finansów w przedsiębiorstwie jest kluczową kwestią dla każdej z firm, która pragnie stale i bez problemu rozwijać swoje cele. Dlatego też zatrudniany jest analityk finansowy, który dzięki swoim umiejętnościom potrafi przygotowywać strategie działań w perspektywie przyszłości. Zatem osoba na tym stanowisku musi posiadać specjalistyczną wiedzę i umiejętności. Oczywiście im lepsze kompetencje analityka, tym większe możliwości znalezienia dobrze płatnej pracy.

Zadania zawodowe analityka finansowego

Analityk finansowy pracę swoją musi wykonywać z dużą uwagą oraz skrupulatnością, ponieważ jest odpowiedzialny za strategię finansową w swoim miejscu zatrudnienia. Oznacza to, że do jego zadań należy opracowywanie planu działania krótko- i długoterminowego związanego z kapitałem firmy. Ponadto wspomaga proces podejmowania decyzji o inwestowaniu, a następnie kontroluje jego przebieg. 

Dodatkowo analityk finansowy dba o to, by wszelkie problemy ze środkami materialnymi firmy były rozwiązane, a także ocenia podjęte działania i wyciąga wnioski na przyszłość. Jest to praca analityczna, gdyż osoba na tym stanowisku opracowuje rozwiązania korzystne dla majątku firmy oraz jej współpracowników. Swoje zadania zawodowe wykonuje, dbając o najwyższą jakość usług, wywiązując się z obowiązujących przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Analityk finansowy – zarobki 

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana miesięcznej wypłaty analityka finansowego wynosi 7050 zł brutto. Według danych pensja w tym zawodzie oscyluje pomiędzy 5970 a 8520 zł brutto. Niektóre firmy oferują osobom na tym stanowisku dodatki do wynagrodzenia w postaci opłacenia prywatnej opieki medycznej, karnetów na siłownię, szkoleń itd. 

W pracy analityka finansowego zarobki uzależnione są od: 

  • wykształcenia, 
  • stażu pracy, 
  • wielkości firmy, 
  • województwa,
  • możliwości i oczekiwań zatrudniającego.

Kto zatrudnia analityka finansowego?

Analityk finansowy pracę może znaleźć nie tylko w placówkach bezpośrednio związanych z finansami, takich jak: bank, ubezpieczenia lub domy maklerskie. Jest to zawód dający zatrudnienie w każdym sektorze gospodarki, np. w firmach usługowych, sieciach handlowych, jednostkach administracyjnych itd.

analityk finansowy zarobki

Wynika to z tego, że praca analityczna związana z kontrolą i prognozowaniem wydatków i przychodów jest konieczna w każdej działalności. Ponadto analityk finansowy może również zdecydować się na samozatrudnienie, pracując samodzielnie lub zatrudniając pracowników.

Wykształcenie analityka finansowego

Tak jak było wspomniane powyżej, w pracy analityka finansowego zarobki uzależnione są m.in. od wykształcenia. Stanowisko to może podjąć osoba, która zdobyła wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków. Może je uzyskać za sprawą studiów wyższych na różnych kierunkach związanych z finansami i ekonomią lub rachunkowością, ale nie jest to warunek konieczny.

Tytuł zawodowy analityka finansowego można również otrzymać za sprawą ukończonego Kursu Analityka Finansowego oferowanego przez Krajową Izbę Księgowych. Absolwent szkolenia zdobywa kwalifikacje i umiejętności zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Kod tego zawodu to: 241306.

Analityk finansowy – kurs online

Program Kursu Analityka Finansowego omawia zagadnienia związane z pieniądzem i jego wartością, oceną projektów inwestycyjnych, sprawozdawczością finansową, zasadami analizy finansowej i technicznej, rynkami finansowym i analizą danych.

W związku z szerokim zakresem informacji dotyczących analizy finansowej kurs opracowany został przez specjalistów z Krajowej Izby Księgowych. Zawarte w nim informacje są stale aktualizowane na podstawie wszelkich zmian i nowelizacji w przepisach.

Przyszły analityk finansowy kurs może wykonać w sposób zdalny, dzięki czemu będzie mógł sam decydować kiedy, gdzie i w jakim czasie odbędzie się jego kształcenie. Absolwent poza tytułem zawodowym otrzymuje także Dyplom Analityka Finansowego, zaświadczenie MEN, certyfikat ukończenia kursu.