Prace związane z księgowością to nie tylko obowiązek przedsiębiorców, ale także sposób na ułatwienie w kontrolowaniu kondycji finansowej firmy. Dlatego warto zrekrutować dział składający się nie tylko z księgowych, ale także i pomagających im asystentów. Specjaliści zajmujący się sytuacją materialną przedsiębiorstwa umożliwią koordynowanie środkami materialnymi w sposób zrównoważony i zgodny z prawem.

Asystent księgowego – obowiązki

Asystent ds. księgowości określany jest także jako pomoc księgowej, to dlatego, że wykonuje zadania wspomagające funkcjonowanie działu finansów i rachunkowości. Jego głównym obowiązkiem jest przeprowadzanie czynności związanych z dowodami księgowymi, takich jak: nadzorowanie ich obiegu, przygotowywanie do ewidencji, archiwizowanie itp.

Osoba na tym stanowisku zajmuje się także współpracą z kontrahentami, np. przy kontroli i uzgadnianiu rozrachunków. Asystent księgowego obowiązki swoje wykonuje z dbałością o przestrzeganie aktualnych przepisów prawa oraz wymogów pracodawcy. Jego praca ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania całego działu, dlatego osoba na tym stanowisku powinna być odpowiedzialna i sumienna.

Czy warto pracować jako pomoc księgowej?

Czasami można spotkać się z opinią, że praca jako asystent jest mniej ważna niż osoby na głównym stanowisku. Zdecydowanie tak nie jest, ponieważ te dwa zawody uzupełniają się. To dzięki pomocy księgowej praca w zakresie finansów i rachunkowości może być wykonywana sprawniej i efektywniej. Ponadto osoba na tym stanowisku stale zdobywa doświadczenie zawodowe pod okiem specjalisty, co może wpłynąć pozytywnie na dalszy rozwój jej kariery.

praca zespołowa

Zatrudnienie się jako asystent ds. księgowości wpływa na satysfakcję wykonywanych obowiązków, gdyż wymaga ona wykazania się wszechstronnymi umiejętnościami. Dodatkowo jest to zawód, który uczy pracy zespołowej, a dzięki niej można czerpać wiedzę z doświadczenia innych, a także stale weryfikować poprawność wykonywanych zadań. 

Asystent księgowego zarobki

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana miesięcznej wypłaty asystenta do spraw księgowości wynosi 4240 zł brutto. Według danych pensja w tym zawodzie oscyluje pomiędzy 3600 a 5250 zł brutto. 

Asystent księgowego zarobki swoje uzależnia od czynników, takich jak: wykształcenie; doświadczenie i staż na tym stanowisku; wielkość firmy, w której pracuje; województwa, w jakim znajduje się przedsiębiorstwo. Asystent do spraw księgowości może poza pensją otrzymać także benefity od pracodawców, np. ubezpieczenie na życie, pakiet prywatnej opieki medycznej, karnety na siłownie.

Kurs Asystent ds. Księgowości 

Krajowa Izba Księgowych opracowała Kurs Asystent ds. Księgowości, dzięki któremu kursant zdobędzie potrzebną wiedzę i umiejętności do tego, aby podjąć pracę jako pomoc księgowego. Materiały są aktualizowane na bieżąco w zakresie wszelkich zmian i nowelizacji zaistniałych w prawie.

Program kursu zawiera następujące tematy:

  • podstawowe zagadnienia z zakresu rachunkowości i fakturowania,
  • podmioty gospodarcze i system podatkowy w Polsce,
  • aktywa i pasywa jednostki,
  • typowe operacje gospodarcze w jednostce oraz przychody i koszty jednostki,
  • obsługa programu Symfonia Handel.

Absolwent kursu otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku Ministra Edukacji Narodowej o jego ukończeniu, a także dyplom Asystenta ds. księgowości. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje umożliwiają posługiwanie się tytułem zawodowym, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.