Duży procent przedsiębiorców wybiera ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako sposób rozliczeń. Jego podstawową zaletą jest uproszczony sposób rozliczania księgowości oraz atrakcyjne stawki opodatkowania. Sprawdzi się w przypadku firm, które generują małe koszty i osób samozatrudnionych. Dowiedz się, jak samemu prowadzić księgowość na ryczałcie.

Jak samemu prowadzić księgowość – ryczałt

Jak prowadzić księgowość na ryczałcie? Zaliczki na podatek odprowadza się co miesiąc lub co trzy miesiące. Należy robić to terminowo, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Z ryczałtu można korzystać, jeżeli ilość przychodów nie przekracza określonego ustawowo limitu w ciągu roku. Korzystać z niego mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne oraz jawne, których wspólnikami są osoby fizyczne.

JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KSIĘGOWOŚCI, ZAINTERESUJ SIĘ KURSAMI W KRAJOWEJ IZBIE KSIĘGOWYCH!

Jak obliczyć ryczałt za dany miesiąc?

Jak rozliczać ryczałt krok po kroku? Trzeba rozpocząć od obliczenia kwoty przychodu, czyli zsumowania wszystkich sprzedanych produktów i usług. Najwygodniej jest, jeżeli wszystkie produkty lub usługi są objęte jedną stawką ryczałtu. Jeśli nie, trzeba wyliczyć udział procentowy poszczególnych przychodów dla danej stawki. Następnie odlicza się połowę składki zdrowotnej oraz ZUS. Ponownie – sytuacja jest prosta, jeżeli wszystkie usługi są objęte tą samą stawką. Jeśli nie, odlicza się je proporcjonalnie dla każdej stawki ryczałtu. Następnie wyliczyć trzeba podstawę opodatkowania, odejmując proporcję odliczeń od kwoty przychodu dla każdej ze stawek i należny podatek.

Jaka księgowość na ryczałcie? Uproszczona!

Jakie koszty można odliczyć na ryczałcie? Żadnych! Na tym właśnie polega ta forma opodatkowania, że podlegają mu przychody. Nie ma zatem możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Nie można też rozliczać się razem ze współmałżonkiem czy uzyskać ulgi na dziecko. Ewidencja przychodów na ryczałcie musi być prowadzona w sposób rzetelny i niewadliwy. To znaczy, że należy unikać pomyłek, a jeżeli one się pojawią:

  • poprawiać je i usuwać jeszcze przed kontrolą z urzędu,
  • powinny wynikać z oczywistej pomyłki,
  • łączna wartość błędów nie może przekraczać 0,5% całkowitego rocznego przychodu.

jak samemu prowadzić księgowość ryczałt

Jak wygląda ewidencja przychodów na ryczałcie?

Bardzo ważnym elementem rozliczania się na ryczałcie jest staranne ewidencjonowanie przychodów. Trzeba prowadzić wykaz środków trwałych i prawnych. Należy uwzględniać stawki ryczałtu dla poszczególnych towarów i usług w ewidencji, by później podczas wyliczeń się nie pomylić – poza tym we wzorze ewidencji przychodów Ministra Finansów jest na to wyszczególniona osobna rubryka. Wpisy do ewidencji wykonuje się po kolei. Wiele osób decyduje się na robienie tego, zamiast ręcznie, przy pomocy programów komputerowych, które ułatwiają ewidencjonowanie.

Jak nauczyć się księgowości?

Żeby nauczyć się księgowości, również tej na ryczałcie, możesz zainteresować się następującymi szkoleniami w Krajowej Izbie Księgowych:

Po każdym z wymienionych kursów uzyskuje się adekwatny tytuł, a także dokumentację zgodną z wymogami MEiN, certyfikat w języku polskim i angielskim oraz dyplom. Kurs Dyplomowanego Księgowego przeznaczony jest dla osób, które uprzednio ukończyły kurs Głównego Księgowego i uzyskały tytuł nadany przez Krajową Izbę Księgowych. Każdy kurs odbywa się w sposób w pełni zdalny, dlatego uczyć się możesz kiedy chcesz i gdzie chcesz! Zachęcamy do skorzystania z oferty!