Praca kontrolera finansowego jest niezwykle satysfakcjonująca i pozwala osiągnąć dość dobre zarobki, pomimo tego, że wiąże się także z pewną odpowiedzialnością, a nierzadko również stresem. Jeśli jednak jesteś odporny na konieczność pracy pod presją czasu i umiesz skoncentrować się na określonym zadaniu, być może idealnym zawodem dla Ciebie jest właśnie kontroler finansowy. Jak zostać kontrolerem? Tego dowiesz się z dzisiejszego artykułu!

Kim jest kontroler finansowy i gdzie pracuje?

Kontroler finansowy to osoba, która potrzebna jest zarówno w dużych, jak i w małych firmach. W mniejszych będzie pracował na samodzielnym stanowisku, natomiast w większych przedsiębiorstwach prawdopodobnie będzie nazywany dyrektorem działu kontrolingu. Wówczas jest to stanowisko, które przewiduje również kierowanie zespołem. Kontroler odpowiada za sprawozdawczość całej firmy, planuje budżet i zajmuje się wydatkami przedsiębiorstwa. Jego podstawowym zadaniem jest dostarczanie kierownictwu firmy rzetelnych informacji na temat jej finansowego funkcjonowania.

ŻEBY ZOSTAĆ KONTROLEREM FINANSOWYM, ZAPISZ SIĘ NA „KURS KONTROLERA FINANSOWEGO”!

Kontroler finansowy – zakres obowiązków

Wśród podstawowych obowiązków kontrolera finansowego mogą znaleźć się:

  • analiza i nadzór kwestii finansowych przedsiębiorstwa;
  • sporządzanie raportów dla kierownictwa firmy;
  • nadzorowanie pracy młodszych kontrolerów finansowych;
  • analiza zagadnień z zakresu prawa finansowego i podatkowego;
  • przygotowywanie prognoz i biznesplanów;
  • pilnowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Zakres obowiązków kontrolera finansowego jest zatem relatywnie szeroki i ściśle związany z miejscem zatrudnienia oraz potrzebami jego kierownictwa. U kontrolerów bardzo ważne są takie cechy jak odporność na stres, operatywność, komunikatywność, zdolność do analitycznego myślenia oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

Ścieżka kariery – kto i jak może zostać kontrolerem finansowym?

Wiesz już, że Twoim wymarzonym zawodem jest kontroler finansowy? Ścieżka kariery będzie z pewnością niezwykle przyjemna! W większości firm rozpoczyna się od pełnienia stanowiska analityka, następnie zostaje się kontrolerem finansowym, a w końcu starszym kontrolerem finansowym. Później można pełnić również funkcje menadżerskie i związane z zasobami ludzkimi, jednak wszystko jest zależne od zwyczajów panujących w konkretnej firmie. Nierzadko od razu można znaleźć zatrudnienie na stanowisku kontrolera finansowego.

Jak zostać kontrolerem finansowym? Nie trzeba kończyć studiów wyższych, ale warto mieć doświadczenie zawodowe wypracowane w firmie związanej z audytami albo w dziale kontrolingu. Pomoc w uzyskaniu tego stanowiska zapewni też zrobienie odpowiedniego kursu na kontrolera finansowego. Jak znaleźć kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe? To nie będzie trudne, ale trzeba zwrócić uwagę na renomę placówki prowadzącej taki kurs.

ile zarabia kontroler finansowy

W ofercie Krajowej Izby Księgowych znajdziemy kursy dla kontrolerów finansowych, księgowych czy specjalistów do spraw kontrolingu. Krajowa Izba Księgowych spełnia wszystkie wymogi stawiane placówkom oświatowym przez Ministra Edukacji Narodowej. Kurs Kontrolera Finansowego” to świetny wybór dla każdego, kto chce znaleźć zatrudnienie na tym stanowisku. Po jego ukończeniu uzyskasz dokumentację zgodną z wymogami MEiN, oraz dwa certyfikaty potwierdzające odbycie kursu — w języku polskim i angielskim.

Warto jednak wspomnieć o tym, że kursy przeznaczone dla kontrolerów finansowych mają charakter trójstopniowy. To znaczy, aby uzyskać tytuł i dyplom należy ukończyć wszystkie trzy kursy. Pozwolą one nabyć stosowną wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania tego zawodu. Kolejność kursów jest następująca:

Podczas kursów dla kontrolerów finansowych można nauczyć się między innymi jak przygotowywać roczny budżet, plany roczne i wieloletnie, czy jak kontrolować ich wykonanie oraz sprawdzać odchylenia. Z powodzeniem można też nauczyć się wskaźników rentowności i ich analizy co pomoże rozwijać firmę w odpowiednim kierunku. Oczywiście kluczem jest też znajomość standardów rachunkowości czy przygotowywanie danych dla działów księgowości.

Kontroler finansowy – zarobki

Ile zarabia kontroler finansowy? Zarobki kontrolera finansowego są uzależnione od tego, dla jak dużej firmy pracuje. W Warszawie kontroler może liczyć na zarobki w przedziale od 12 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Jeśli pracuje w małym mieście, a przedsiębiorstwo ma roczne przychody mniejsze niż 50 milionów złotych, będzie to pensja w okolicach 11 500 złotych brutto miesięcznie. Mediana wynagrodzenia na tym stanowisku wynosi 9780 zł.