Analityk kredytowy to osoba, która zajmuje się szacowaniem ryzyka związanego z udzielaniem niektórych zobowiązań finansowych, a także oceną wniosków kredytowych. Jego praca może być dobrze płatna i satysfakcjonująca, jednak ważna w niej jest dokładność i odporność na stres. Dowiedz się, co dokładnie robi analityk kredytowy i czy jest to praca dla Ciebie.

Kim jest analityk kredytowy i kto sięga po jego pomoc?

Analityk kredytowy to osoba, która ocenia wnioski kredytowe. Jego zadaniem jest oszacowanie ryzyka związanego z udzieleniem kredytu. Chociaż w dużej części przypadków zajmują się tym algorytmy bankowe, zawsze potrzebna jest także osoba, która zweryfikuje poprawność ich działania lub zajmie się szacowaniem ryzyka w sytuacji, gdy algorytmy nie będą mogły zostać zastosowane. Z usług analityka korzysta się również wówczas, gdy po przeprowadzeniu obliczeń przez algorytmy wciąż istnieją wątpliwości związane z udzieleniem finansowania.

Czym różni się analityk kredytowy od doradcy kredytowego? Doradca kredytowy, jak sama nazwa wskazuje – doradza. Może pomagać w podjęciu przez konsumenta decyzji związanej z wyborem rodzaju kredytu, oszacowaniu zdolności kredytowej czy dopasowaniu parametrów zobowiązania do stylu życia i planów finansowych osoby starającej się o kredyt na najbliższe lata. Analityk natomiast odpowiada za przeprowadzenie stosownych obliczeń i samodzielne podjęcie decyzji, bądź skonstruowanie opinii dołączanej do wniosku i przekazywanej np. do dyrektora oddziału banku lub do weryfikacji komitetu kredytowego.

JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ ANALITYKIEM KREDYTOWYM, KONIECZNIE ZAPISZ SIĘ NA „KURS ANALITYK KREDYTOWY”!

Jak jest zatrudniany analityk kredytowy?

Analityk kredytowy może być zatrudniony na dwa sposoby: może pracować w ramach własnej działalności lub uzyskać zatrudnienie na stałe w pracy etatowej w określonej instytucji. W pierwszym przypadku wątpliwości są z nim konsultowane okresowo i w szczególnych sytuacjach, natomiast w drugim jest on stale dostępny np. w dziale kredytowym danej instytucji finansowej. Może pracować zdalnie, hybrydowo lub stacjonarnie.

Czym zajmuje się analityk kredytowy na co dzień?

W zakresie obowiązków analityka kredytowego mogą znaleźć się:

  • weryfikacja wniosków kredytowych na podstawie odpowiednich procedur przyjętych w danej instytucji finansowej;
  • oszacowanie ryzyka związanego z udzieleniem finansowania na określoną kwotę;
  • konstruowanie opcjonalnych warunków, umożliwiających zawarcie umowy np. wymóg dodatkowego zabezpieczenia kredytu;
  • ocena oryginalności i poprawności wypełnienia dokumentów;
  • ocena zdolności kredytowej osoby starającej się o kredyt;
  • przygotowywanie wniosków, opinii i rekomendacji dla osób podejmujących decyzję o tym, czy zobowiązanie zostanie udzielone, czy też nie.

Czy zawód analityka kredytowego jest dla Ciebie?

Żeby dowiedzieć się, czy zawód analityka kredytowego, jest dla Ciebie, warto zastanowić się, czy:

  • jesteś gotowy szacować ryzyko, dokonywać analiz dokumentów i rozpatrywać wnioski kredytowe;
  • zagadnienia związane z pieniądzem, jego wartością i przepływami finansowymi są dla Ciebie interesujące;
  • jesteś gotowy do pracy w stresujących warunkach lub pod presją czasu.

jak zostać analitykiem

Warto także wiedzieć, że specyfika pracy analityka kredytowego w dużej mierze zależna jest od konkretnej instytucji. W niektórych bankach analityk pracuje na samodzielnym stanowisku, w innych musi współpracować z innymi analitykami, zarządem czy dyrektorem, a w jeszcze innych jest zobowiązany także do kontaktu z klientem.

Analityk kredytowy – zarobki

Ile zarabia pracownik banku, jakim jest analityk kredytowy? Większość osób zatrudnionych na tym stanowisku zarabia od 6560 zł do 9600 zł. Mediana zarobków na tym stanowisku wynosi 7850 zł brutto. Najgorzej opłacani analitycy zarabiają poniżej 6 tysięcy złotych, natomiast najlepiej zarabiający otrzymują wynagrodzenie od 10 tysięcy złotych wzwyż. Jako analityk kredytowy można liczyć na dużą ilość benefitów czy możliwość pracy zdalnej, a na wysokość wynagrodzenia wpływają między innymi czynniki takie jak wielkość firmy, staż pracy czy posiadane wykształcenie.

Jak zostać analitykiem kredytowym?

Jak zostać analitykiem? Żeby osiągnąć ten cel, możesz zapisać się na „Kurs Analityk Kredytowy” organizowany przez Krajową Izbę Księgowych. W toku kursu zyskasz niezbędną wiedzę, która pozwoli Ci trafnie szacować ryzyko związane z udzielaniem finansowania. W ramach szkolenia przewidziane są między innymi zagadnienia takie jak: obliczanie wartości przyszłej, stopy procentowe i kapitalizacja, decyzje inwestycyjne, sprawozdania finansowe, kategorie płynności finansowej i wiele innych! Po ukończeniu kursu otrzymuje się dokumentację zgodną z wymogami MEiN, certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim oraz dodatkowo: dyplom i tytuł Analityka Kredytowego. Już dziś zapisz się na kurs i rozpocznij pracę w wymarzonym zawodzie.