Jednolity Plik Kontrolny, gdy został wprowadzony, miał za zadanie uszczelnić polski system podatkowy i ułatwić pracę organom podatkowym. Pozwala na przekazywanie do urzędu skarbowego ważnych danych, dzięki czemu ten może szybciej wykonywać czynności związane z kontrolą rozliczeń VAT. Dowiedz się, czym dokładnie jest Jednolity Plik Kontrolny i dlaczego warto zrealizować kurs, na którym nauczysz się go wypełniać.

Jednolity Plik Kontrolny – co to jest?

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych, który można wygenerować w systemie informatycznym, ułatwiającym pracę księgowych i przedsiębiorców. Wypełnia się go zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Ministerstwo Finansów. Jego przedstawienie ułatwia organom skarbowym kontrole i sprawdzanie jednocześnie poprawności wystawiania faktur nie tylko w firmie u konkretnego przedsiębiorcy, ale także u jego kontrahentów.

JUŻ DZIŚ NAUCZ SIĘ WYPEŁNIAĆ JEDNOLITY PLIK KONTROLNY I ZAPISZ SIĘ NA „KURS JEDNOLITY PLIK KONTROLNY”!

Kogo dotyczy a kogo nie dotyczy JPK?

Początkowo Jednolity Plik Kontrolny dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorstw, jednak w okresie późniejszym wprowadzono nowelizację przepisów, zgodnie z którą do jego wypełniania zostały zobligowane również wszystkie mniejsze firmy. JPK nie składa się wyłącznie wówczas, gdy przedsiębiorca wykonuje czynności zwolnione od podatku od towarów i usług. Do 2018 roku można było prowadzić ewidencję wyłącznie w formie papierowej i nie składać JPK w wersji elektronicznej, jednak od początku 2018 roku obowiązek prowadzenia ewidencji elektronicznej spoczywa na każdym przedsiębiorcy.

Co zawiera JPK?

JPK składa się z dwóch części: ewidencji VAT oraz deklaracji VAT, które podzielone są na wiele poszczególnych sekcji. Pierwsza z nich obejmuje dane dotyczące zakupów i sprzedaży w danym okresie, natomiast druga obejmuje informacje dotyczące VAT-u zakupów i sprzedaży. Wypełnić należy wszystkie pola, które ułożone są zawsze w takim samym schemacie, a następnie przesłać plik w określonym formacie. Plik zawiera przykładowo informacje o:

  • kwotach transakcji;
  • danych kontrahentów przedsiębiorcy;
  • stawkach podatku;
  • celach transakcji;
  • stosowanym narzędziu do rozliczania się.

Jak wygląda JPK i jak się go tworzy?

Żeby wygenerować JPK, zazwyczaj korzysta się ze specjalnych, przeznaczonych do tego narzędzi księgowych, które znacznie ułatwiają zrealizowanie całej procedury. Wystarczy wówczas kilka kliknięć, żeby wypełnić i złożyć plik. Pod warunkiem że osoba obsługująca program potrafi korzystać z programu, wypełnienie pliku kontrolnego nie jest wyzwaniem! Robienie tego ręcznie nie jest możliwe, ponieważ plik jest tylko wirtualny, ale można skorzystać z bezpłatnych aplikacji, które umożliwiają jego złożenie.

jednolity plik kontrolny co to

Poprawne raportowanie JPK

To, żeby poprawnie raportować o wszystkich zdarzeniach związanych z prowadzeniem działalności w JPK, jest niezwykle istotne, ponieważ za każdą pomyłkę urząd może nałożyć karę w wysokości 500 zł. Żeby sprawdzić poprawność wykonanego raportu, warto skorzystać z przeznaczonego do tego celu narzędzia Ministerstwa Finansów. Za niezłożenie JPK na podatnika może czekać kara grzywny w wysokości do 120 stawek dziennych. Jeśli księgowy popełni błąd, prawdopodobnie utraci klienta, a szkody będą musiały być pokryte z jego ubezpieczenia.

Jednolity Plik Kontrolny – szkolenie

Kurs księgowości online – czy warto go zrobić? Oczywiście! Podstawową zaletą kursów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest to, że nie trzeba marnować środków, czasu, ani energii na dojazdy do miast, w których odbywają się zgrupowania. Wiedzę można nabywać wygodnie, z domu, mając do dyspozycji komputer i dostęp do Internetu. W Krajowej Izbie Księgowych „Kurs Jednolity Plik Kontrolny” jest organizowany za pośrednictwem wygodnej platformy do zdalnego nauczania. W jego toku kursanci nabywają wiedzę dotyczącą między innymi:

  • charakterystyki i struktury jednolitego pliku kontrolnego;
  • terminów składania JPK i konsekwencji niedopełnienia tego obowiązku;
  • korzystania z aplikacji, które znacznie ułatwiają realizację całej procedury;
  • korygowania Jednolitego Pliku Kontrolnego, gdy zachodzi taka potrzeba.

Po ukończeniu kursu kursanci są wyposażeni w kwalifikacje zawodowe, a także otrzymują dokumentację zgodną z wymogami MEiN oraz certyfikat ukończenia kursu w języku polskim. Już dziś rozpocznij naukę związaną z wypełnianiem Jednolitego Pliku Kontrolnego!