KOD ZAWODU: 242307

Każda większa firma posiada w swoich strukturach dział kadr i płac, gdyż prowadzenie dokumentacji związanej z tym obszarem jest obowiązkowe. O ile w firmie pracuje tylko kilkoro pracowników, działania związane z kadrami nie nastręczają wielu trudności. Jednak przy zatrudnieniu powyżej kilkunastu osób niezbędne jest wsparcie specjalisty ds. kadr i płac. Czym dokładnie zajmuje się osoba zatrudniona na stanowisku kadrowej?

Kadrowa – najważniejsze zadania

Specjaliści do spraw kadr i płac muszą posiadać bardzo dużą wiedzę z zakresu prawa oraz administracji, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania. Do najważniejszych z nich należą:

 • rekrutacja;
 • prowadzenie dokumentacji zatrudnionych pracowników,
 • rozliczenie czasu pracy,
 • kontrola wypłaty wynagrodzeń,
 • przygotowywanie i prowadzenie korespondencji z ZUS czy Urzędem Skarbowym,
 • kontrola nad przestrzeganiem Kodeksu Pracy,
 • dbanie o rozwój pracowników

Zakres obowiązków jest bardzo szeroki – zależny jest jednak od ilości zatrudnionych w firmie osób, jak również od wymagań firmy – często kadrowi podejmują się działań motywacyjno-integracyjnych, a więc np. organizowanie firmowych imprez, szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje czy kontrola nad systemem premiowym.

Na czym polega praca kadrowej?

W ogólnym ujęciu, kadrowi zajmują się ludzkim potencjałem firmy. Zaczynając od działań związanych z rekrutacją, takich jak wyszukiwanie, wstępna selekcja czy umawianie na rozmowy o pracę, poprzez dalsze prowadzenie całej dokumentacji związanej z zatrudnionymi pracownikami, i na jej archiwizacji kończąc. Mówiąc o dokumentacji, mamy na myśli wszelkie działania związane z pracownikiem, a wymagające potwierdzenia w formie akt. Będą więc to:

 • dokumenty dostarczone przez pracownika na początku zatrudnienia (CV, rekomendacje),
 • umowy o pracę, aneksy,
 • inne dokumenty, które wymagają załączenia do akt (noty od pracodawcy),
 • wnioski urlopowe, zwolnienia lekarskie, zaświadczenia ZUS
 • zwolnienia, wypowiedzenia

Specjaliści ds. kadr i płac zajmują się również rozliczaniem wynagrodzeń – w zakres tych działań wchodzi ewidencja czasu pracy, na podstawie którego naliczane jest wynagrodzenie, oraz rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. 

Kadrowi odpowiadają również za monitorowanie poziomu zadowolenia i motywacji pracowników; proponują rozwiązania, dzięki którym można zwiększyć efektywność pracy. Czuwają więc nad odpowiednim wdrożeniem, adaptacją i rozwojem pracowników, dbając przy tym, aby były przestrzegane przepisy zarówno Kodeksu Pracy, jak i BHP. Wpływają na pozytywną atmosferę w firmie, dbają o dobrą komunikację, często pomagają w rozwiązywaniu konfliktów.

Kadrowa – co powinna wiedzieć?

W związku z dużą ilością zadań i ich różnorodnością, osoby zatrudnione na tym stanowisku nie tylko powinny być na nie dobrze przygotowane merytorycznie – muszą również być gotowe na stałe podnoszenie swoich kompetencji. Przepisy często się zmieniają, zmienia się też rynek pracy i oczekiwania zarówno pracowników, jak i pracodawców. Specjaliści ds. kadr i płac muszą być więc stale na bieżąco, aby budować zespół ludzi, którzy chętnie i wydajnie podejmują się swoich zadań. Taką wiedzę można zdobyć już na kursie specjalisty ds. kadr i płac, gdzie zawarte są najważniejsze zagadnienia niezbędne do pracy na stanowisku kadrowej:

 • prawo pracy,
 • zatrudnianie pracowników i ustanie stosunku pracy,
 • urlopy i czas pracy,
 • wypłacanie wynagrodzeń,
 • obsługa programów kadrowo-płacowych

Sprawne zarządzanie dokumentacją, a także przepływem dokumentów i odpowiednia komunikacja to mocny filar dla prawidłowego funkcjonowania firmy, również wizerunkowo. Osoby otwarte na ludzi, komunikatywne, a przy tym dobrze zorganizowane i dokładne świetnie się odnajdą na tym stanowisku.