Księgowość agresywna to pojęcie powstałe w wyniku działań, które uniemożliwiają zapoznanie się z faktyczną sytuacją sprawozdania finansowego w firmie. W dalszej części artykułu omówimy, na czym dokładnie polega ta metoda i rachunkowość w przedsiębiorstwie, a także czy warto stosować rachunkowość agresywną.

Na czym polega rachunkowość w firmie?

Rachunkowość stanowi system mający na celu odzwierciedlenie sytuacji finansowej oraz majątkowej firmy. Poza tym na tej podstawie osoby zarządzające podejmują wiele decyzji związanych z sytuacją gospodarczą przedsiębiorstwa. Rachunkowość pomaga w rozliczaniu kierownictwa z działalności mającej znaczenia dla kondycji finansowej w firmie.

Należy podkreślić, że prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwie jest wymagane przez prawo. Według Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: “jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy”.

Zapisz się na “Kurs Specjalista ds. Rachunkowości Zarządczej” i poznaj sposoby legalnego oraz skutecznego zarządzania rachunkowością firmy

 Czym jest księgowość agresywna?

Rachunkowość agresywna jest metodą prowadzenia księgowości w sposób nierzetelny, lecz świadomy. Oznacza to, że osoba celowo przedstawia sytuację finansową firmy niezgodnie ze wskazanymi powyżej wymaganiami ustawy o rachunkowości. Należy jednak podkreślić, że stosowanie rozwiązań legalnych, ale będących na krawędzi tej legalności również zalicza się do rachunkowości agresywnej. Więcej na temat ten temat pisaliśmy w artykule: Czym różni się kreatywna księgowość od księgowości agresywnej?

rachunkowość zarządcza

Po co stosuje się rachunkowość agresywną?

Celem stosowania rachunkowości agresywnej jest przedstawienie z góry założonego wyniku sprawozdania finansowego w taki sposób, by ukształtować pozytywny wizerunek jednostki zgodnie z zamierzeniem osób zarządzających. 

Korzystanie z rachunkowości agresywnej motywowane jest pogonią za zyskiem. Zdarza się jednak, że rachunkowość agresywna jest wykorzystywana jako sposób utrzymania się na danym stanowisku lub udowodnienia swojej konkurencyjności na rynku.

Czy warto stosować rachunkowość agresywną?

Nie warto stosować rachunkowość agresywną, ponieważ takie działania wpływają na to, że firma traci na wizerunku, przestaje być wiarygodna, a w konsekwencji traci swoich klientów i współpracowników. Tworzenie w ten sposób sprawozdań finansowych nie daje faktycznych wyników, przez co staje się narzędziem bezużytecznym. Za negatywne skutki rachunkowości agresywnej odpowiedzialność ponoszą osoby zarządzające firmą

Kierownicy wobec rachunkowości zarządczej

Świadome zarządzanie rachunkowością jest najlepszą metodą prowadzenia księgowości w firmie. Oznacza to kontrolowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, podejmowanie decyzji wpływających korzystnie na jej funkcjonowanie, a także przewidywanie skutków swoich działań. W tym celu niezbędna jest odpowiednia wiedza nie tylko u pracowników działów księgowości, ale także osób zarządzających.

Wobec tego warto zdecydować się na kształcenie, które umożliwi zapoznanie się z tematyką rachunkowości zarządczej i najważniejszych aspektów zarządzania finansami. Takie rozwiązanie oferuje “Kurs Specjalisty ds. Rachunkowości Zarządczej”, dzięki któremu uczestnik po pozytywnym zakończeniu nauki będzie mógł posługiwać się tytułem specjalisty ds. rachunkowości zarządczej.

Warto dodać, że absolwent tego szkolenia otrzyma zaświadczenie na wzorze Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim, a także dyplom i tytuł Specjalisty ds. rachunkowości zarządczej.