Prowadzenie księgowości w firmie wymaga uwzględnienia zasad rachunkowości oraz zasad wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zostały ustalone przez prawo. Wymaga to profesjonalnego podejścia i wszechstronnej wiedzy, co oczywiście czasami zachęca księgowych do stosowania księgowości agresywnej lub kreatywnej. Więcej na ten temat omówimy w dalszej części artykułu.

Co to jest kreatywna księgowość?

Wykonywanie kreatywnej księgowości rozumiane w znaczeniu pozytywnym to prowadzenie rachunkowości w sposób pomysłowy i twórczy, ale nadal zgodnie z obowiązującymi przepisami. Można to określić jako niestandardowe zastosowanie pewnych przepisów rachunkowych, ale nadal w sposób rzetelny i jasny. Zatem prowadzenie kreatywnej księgowości nie zakłada “ukrywania” żadnych informacji gospodarczych.

Czym różni się kreatywna księgowość od księgowości agresywnej?

Można spotkać się z określeniem, że kreatywna księgowość jest tym sam co księgowość agresywna ze względu na to, że jest to specyficzny sposób prowadzenia rachunkowości. Jednak da się rozróżnić te metody w sposób pozytywny i negatywny.

Zadaniem pierwszej z nich jest zaprezentowanie sytuacji finansowej i majątkowej tak, by odbiorca sprawozdania finansowego miał jej jak najbardziej prawdziwy obraz. Kreatywna księgowość jest prowadzona zgodnie z przepisami, z tym że nie są one wprost przedstawione w prawie. 

Natomiast w księgowości agresywnej dochodzi do celowego manipulowania danymi, co łamie zasadę rzetelnego i jawnego przedstawienia sytuacji finansowej zgodnie z polityką rachunkowości.

Zapisz się na “Kurs I stopnia Głównego Księgowego” i rozpocznij kształcenie w zawodzie głównego księgowego

Księgowy wobec rachunkowości w firmie

Dział księgowości lub księgowi w firmie stanowią bardzo istotny filar jej prawidłowego funkcjonowania. Prawo w zakresie rachunkowości bywa zmieniane, w związku z tym osoby odpowiedzialne za działania w tym zakresie mają obowiązek stale aktualizować swoją wiedzę w tym zakresie. 

Każdy ze specjalistów musi wykazywać się szerokimi umiejętnościami w zakresie prowadzenia operacji finansowych i sprawdzania poprawności sprawozdań zgodnie z prawem, a także opracowaniem odpowiedniej dokumentacji. Z kolei od głównych księgowych, którzy stoją na czele działów finansów i księgowości, wymaga się także działalności zarządczej oraz nadzorczej w kontekście prowadzenia rachunkowości i kształtowania jej polityki finansowej. 

Kursy dla głównych księgowych

Nasza placówka od lat zajmuje się kształceniem osób aktywnych zawodowo lub chcących poszerzać swoje kwalifikacje. Dlatego też w naszej ofercie znajduje się kurs na głównego księgowego, na który składa się trzystopniowe szkolenie:

Kurs ten został opracowany w taki sposób, aby zdobyć kompletną wiedzę w zakresie rachunkowości i księgowości. Absolwent po ukończeniu “Kursu I stopnia Głównego Księgowego” oraz “Kursu II stopnia Głównego Księgowego” otrzymuje certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim oraz zaświadczenie MEN, natomiast po ukończeniu Kursu Głównego Księgowego otrzymuje ponadto dyplom wraz z nadanym tytułem zawodowym Głównego Księgowego. Tytuł jest zgodny z kodem zawodu: 121101.