Dla każdego człowieka kariera może oznaczać zupełnie coś innego. Dla jednej osoby jest to cały etap życia związany z zatrudnieniem, dla innych wiąże się z popularnością, a kolejna grupa będzie ją definiowała jako gratyfikację w rozwijaniu pasji, np. zdobycie mistrzostwa. Najczęściej jednak kariera kojarzona jest z osiągnięciem wysokiego stanowiska w pracy, np. dyrektora finansowego. Pewne jest, że określenie to odnosi się zawsze do pewnych wartości, takich jak: potrzeby, przekonania, sposób postępowania i nie tylko. 

Kariera w finansach

Zakładając, że kariera jest zdobyciem wysokiej pozycji w jakimś zawodzie, warto zastanowić się, co zrobić, aby ją osiągnąć. W przypadku pracy w finansach najwyższym stanowiskiem jest posada dyrektora finansowego. Zawód ten wymaga zdobycia specjalistycznej i wszechstronnej wiedzy, a także aktualizowania swoich umiejętności z bieżącymi zmianami prawnymi. Dlatego też osoba, która planuje karierę w finansach, powinna wyznaczyć własny cel kształtowania drogi zawodowej i stale podnosić swoje kwalifikacje. W związku z tym bardzo ważne jest dokształcanie się, np. za pomocą kursów i szkoleń, a także wykorzystywanie nabytej wiedzy w pracy w finansach.

Jednak kariera zawodowa może być utożsamiana także z podjęciem pracy, która nie jest najwyższym stanowiskiem w drodze awansu. Dla pewnej grupy osób osiągnięcie satysfakcji w wykonywanych obowiązków jest najważniejszym celem na drodze zawodowej. Wiąże się to z tym, że zarobki nie są miarą sukcesu, a jedynie istotnym dodatkiem do odczuwania spełnienia związanego z wykonywaną pracą. Zatem podejście do kariery jest bardzo indywidualną kwestią.

Dyrektor finansowy – zakres obowiązków

Głównym zadaniem dyrektora finansowego jest opracowanie i koordynowanie sytuacji organizacji pod kątem strategicznym i finansowym. Musi nadzorować proces tworzenia budżetu, a także dbać o to, by wyniki ekonomiczne firmy były zgodne z wyznaczonymi celami. Dyrektor finansowy zakres obowiązków podporządkowuje wymaganiom zatrudniającego oraz wielkości firmy i zespołu, z którym współpracuje.

Zadania zawodowe osoby na tym stanowisku to m.in.:

 • kontrolowanie sprawozdań i raportów finansowych;
 • opracowywanie i nadzorowanie rocznego budżetu oraz wieloletnich planów;
 • optymalizowanie: polityki podatkowej, struktury kosztów, poziomu majątku obrotowego organizacji itp.;
 • ocenianie projektów inwestycyjnych;
 • zarządzanie ryzykiem finansowym;
 • współpracowanie z: bankami, instytucjami ubezpieczeniowymi, inwestorami itp.;
 • pełnienie nadzoru nad działami związanymi z finansami;
 • współpracowanie z pracownikami firmy, w której pracuje;
 • aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności.

Ile zarabia dyrektor finansowy?

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana miesięcznej wypłaty dyrektora finansowego wynosi 19520 zł brutto. Dane pokazują, że jego pensja waha się od 14760 zł do 26480 brutto, a na to, ile zarabia dyrektor finansowy, wpływa kilka czynników. 

kariera w finansach

Wśród nich wymienia się wykształcenie i staż pracy. Im dłużej pracownik zajmuje dane stanowisko, tym większe jest jego doświadczenie. To wpływa na poszerzenie zakresu obowiązków oraz uzyskanie podwyżki. Istotnym czynnikiem jest również wielkość i lokalizacja przedsiębiorstwa, w którym podejmuje się pracę. Firmy pozyskujące więcej klientów generują większe zarobki, dzięki czemu są w stanie lepiej opłacać swoich pracowników. 

Do tego, ile zarabia dyrektor finansowy, często można dodać również benefity oferowane przez pracodawców. Wśród nich zalicza się: telefon, laptop czy samochód do własnego użytku, ubezpieczenie itd.

Trzystopniowy Kurs na dyrektora finansowego

Ze względu na wysoką odpowiedzialność za cały zespół odpowiadający za finanse w firmie, a także wymóg wszechstronnej wiedzy na stanowisku dyrektora finansowego, Krajowa Izba Księgowych oferuje szkolenie, na które składa się:

 • Kurs I stopnia Dyrektora Finansowego,
 • Kurs II stopnia Dyrektora Finansowego,
 • Kurs Dyrektora Finansowego.

Po I i II stopniu absolwent uzyskuje certyfikat w języku polskim i angielskim. Ukończenie tych kursów umożliwia uczestnikowi przystąpienie do Kursu Dyrektora Finansowego, a jego absolwent otrzymuje certyfikat, zaświadczenie na druku Ministra Edukacji Narodowej, a także dyplom. Absolwent wszystkich kursów otrzymuje tytuł zawodowy dyrektora finansowego.