Zatrudnienie w sektorze finansowym umożliwia zdobycie atrakcyjnego wynagrodzenia oraz realizowania ciekawych zadań zawodowych, np. na stanowisku, jakim jest analityk finansowy. Praca ta wymaga od kandydata wszechstronnych umiejętności. Jednak wiąże się to z możliwościami awansu oraz interesującymi perspektywami kariery, o czym będziemy pisali w dalszej części artykułu. 

Czym charakteryzuje się praca analityka finansowego?

Analityk finansowy pracę swoją musi wykonywać precyzyjnie i zgodnie z obowiązującym prawem. Wiąże się ona z dużą odpowiedzialnością, ponieważ osoba na tym stanowisku opracowuje plan działania krótko- i długoterminowego związanego z kapitałem firmy. 

Poza umiejętnościami bezpośrednio odnoszącymi się do przygotowania strategii finansowej pracownik ten musi biegle obsługiwać komputer i poruszać się po sieci. Dodatkowo ważna jest znajomość programów, które umożliwiają wykonanie pracy analityka finansowego w szybszym czasie lub z większą precyzją. Jest to udogodnienie, które współcześnie ułatwia wywiązywanie się z obowiązków pracownikom w sektorze finansowym. 

Ile zarabia analityk finansowy?

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana miesięcznej wypłaty analityka finansowego na stanowisku specjalisty wynosi 7050 zł brutto. Według danych pensja ta oscyluje pomiędzy 5970 a 8520 zł brutto. Z kolei średnie wynagrodzenie młodszego analityka finansowego to 5500 zł brutto, a osoby z największym doświadczeniem, czyli starszego specjalisty – 9460 zł brutto.

Współcześnie poza podstawowym wynagrodzeniem firmy oferują do wypłaty benefity, np. system kafeteryjny, dzięki któremu pracownik może nieodpłatnie korzystać z pewnych usług i rozrywek. Pracodawcy bowiem coraz częściej wdrażają w życie koncepcje work-life-balance propagującą zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. Ponadto pracodawcy chętniej decydują się na finansowanie szkoleń i studiów dla zatrudnionych lub zapewniają sprzęt do ich użytku prywatnego, taki jak: telefon czy laptop. Dzięki temu współczesny pracownik nie musi ponosić tych kosztów.

ile zarabia analityk finansowy

Warto dodać, że na to, ile zarabia analityk finansowy, wpływa kilka czynników, takich jak: wykształcenie, staż pracy, wielkości i lokalizacja firmy, a także możliwości i oczekiwania zatrudniającego. Oczywiście z biegiem lat pensja pracowników zmieniają się zgodnie z tym, jaka stawka godzinowa i warunki zatrudnienia określane są przez prawo.

Młodszy analityk finansowy – możliwości awansu

Praca w sektorze finansowym wymaga od pracownika wszechstronnej wiedzy, a także umiejętności wykonywania bardzo różnorodnych zadań. W związku z tym młodszy analityk finansowy ma wiele opcji awansu lub podjęcie zatrudnienia na podobnym stanowisku. Może zatrudnić się jako kontroler, doradca, kierownik ds. finansowych itd. Istotne jest, aby wyznaczyć sobie ścieżkę zawodową zgodną z własnymi możliwościami, a także nie rezygnować z podnoszenia swoich kwalifikacji. 

W pracy analityka finansowego na awans wpływ mają przede wszystkim umiejętności, które umożliwiają pracownikowi efektywne realizowanie powierzonych zadań. Dodatkowo istotne jest doświadczenie zawodowe kandydatów, a także potwierdzenie nabytych kompetencji. W związku z tym warto, aby młodszy analityk finansowy zdecydował się na dokształcenie, np. za pomocą kursów i szkoleń.

Kurs Analityka Finansowego

Krajowa Izba Księgowych oferuje szkolenie umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy jako analityk finansowy. Jest nim Kurs Analityka Finansowego, na który można zapisać się na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/136.

Podczas tego szkolenia uczestnik pozna zagadnienia związane z pieniądzem i jego wartością, oceną projektów inwestycyjnych, sprawozdawczością finansową, zasadami analizy finansowej i technicznej, rynkami finansowym i analizą danych.

Absolwent kursu poza tytułem zawodowym otrzymuje także Dyplom Analityka Finansowego, zaświadczenie na druku Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim.