Osobą odpowiedzialną za ocenę ekonomiczno-finansową kredytobiorcy jest analityk kredytowy. Praca ta wykonywana jest na rzecz instytucji finansowych i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. W związku z tym osoba na tym stanowisku musi zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności pozwalające jej w sposób prawidłowy wykonywać powierzone obowiązki. 

Czym zajmuje się analityk kredytowy?

Analityk kredytowy zajmuje się badaniem zdolności kredytowej wnioskodawców. Oznacza to, że jego głównym zadaniem jest zweryfikowanie dokumentów prawnych i finansowych, które są załączone do wniosku kredytowego. Wiąże się to z oceną poziomu ryzyka dotyczącego zabezpieczeń kredytowych i obserwacją sytuacji ekonomicznej osoby chcącej wziąć kredyt. Analityk kredytowy pracę wykonuje, dbając o zachowanie zasad polityki kredytowej, czyli zbioru zasad oraz wytycznych dotyczących działalności banków.

Analityk kredytowy – zarobki 

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana miesięcznej wypłaty analityka kredytowego wynosi 6470 zł brutto. Dane wskazują, że 25% osób zarabia mniej 5130 zł a 25% badanych otrzymywało wyższą pensję 9080 zł brutto.

Wysokość wynagrodzenia zależy przede wszystkim od: wykształcenia, stażu pracy, wielkości i położenia firmy. Analityk kredytowy zarobki swoje uzależnia także od indywidualnych preferencji zatrudniającego i jego wypłacalności. Coraz częściej przedsiębiorstwa oferują dodatki do wypłaty w postaci benefitów, takich jak: prywatna opieka medyczna, karnety na siłownię, szkolenia itd. 

Jakie zagadnienia poruszane są na Kursie Analityka Kredytowego?

Programy kursów muszą być opracowane tak, by uczestnik miał możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności jej wykorzystania w praktyce. Takie założenie realizuje Krajowa Izba Księgowych, która jest instytucją powołaną i uprawnioną do kształcenia i zwiększania kwalifikacji zawodowych u swoich kursantów. Podczas Kursu Analityka Kredytowego uczestnik zapozna się z następującymi przedmiotami:

  • Pieniądz i jego wartość w czasie. Ocena projektów inwestycyjnych.
  • Sprawozdawczość finansowa. Budowa sprawozdania finansowego.
  • Zasady analizy finansowej i technicznej.
  • Rynki finansowe.
  • Polityka kredytowa.
  • Windykacja wierzytelności.
  • Analiza danych w finansach – Excel.

Charakterystyka przedmiotów na kursie dla analityka kredytowego

Pierwszy z wymienionych przedmiotów przybliża kursantowi tematykę pieniądza – jego historii, funkcji, a także zagadnień z nim związanych, takich jak: deprecjacja i aprecjacja, odsetki, dyskontowanie itd. Dodatkowo w ramach tego przedmiotu omawiane są podstawy finansów oraz projekty inwestycyjne – m.in. ich analiza, ocena, metodologia, czy też istota i cele.

analityk kredytowy

Następnie kursant uczy się, jak tworzyć sprawozdania finansowe zgodnie z jego założeniami i funkcjami. Ponadto poznaje systemy ewidencji finansowo-księgowej, a także kryteria ich wyboru oraz sposoby wdrożenia. Co więcej, w ramach tego przedmiotu omawiane jest także planowanie strategiczne oraz zarządzanie finansami – wynikiem i płynnością.

Kolejny przedmiot skupia się na celach, metodach i odbiorcach analizy finansowej i sposobach jej przeprowadzania, omawiając przy tym poszczególne wskaźniki. Z kolei w ramach tematu rynków finansowych przyszły analityk kredytowy poznaje funkcjonowanie różnego typu rynków i uczy się współpracy z funduszami kapitałowymi.

Uzupełnienie tej wiedzy stanowi znajomość polityki kredytowej (zarządzania należnościami, długiem oraz ocenianie zdolności kredytowej kontrahenta) i tematyki procesu windykacji. W ramach ułatwienia analizy danych kursant podczas kursu poznaje także możliwości wykorzystania programu Excel w praktyce zawodowej.

Co daje Kurs Analityka Kredytowego?

Kursy realizowane przez Krajową Izbę Księgowych są aktualizowane na bieżąco w zakresie wszelkich zmian i nowelizacji w przepisach prawnych, dlatego też kursant otrzymuje rzetelną wiedzę, którą może wykorzystać następnie w praktyce.

Umiejętności absolwenta Kursu Analityka Kredytowego potwierdzone są dyplomem Analityka Kredytowego, a także certyfikatem ukończenia kursu. Po pomyślnym ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje tytuł Analityka Kredytowego

Warto dodać, że Instytucja ma uprawnienia do wydawania zaświadczenia na druku Ministra Edukacji Narodowej.