Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga zapoznania się z wieloma zagadnieniami związanymi z prawem: handlowym, spółek, przedsiębiorców i nie tylko. Co więcej, należy nauczyć się, w jaki sposób należy wykonywać obowiązki dotyczące rachunkowości. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, a jego realizacja jest niezbędna do tego, aby firma mogła sprawnie działać. W dalszej części artykułu poznamy definicję działalności gospodarczej i omówimy wpływ prawidłowo prowadzonej rachunkowości na przedsiębiorstwo.

Główna księgowa wobec działalności gospodarczej

Na początku warto zapoznać się z definicją działalności gospodarczej. Została ona określona w Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Według niej działalność gospodarcza jest to zorganizowana działalność zarobkowa, która jest wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Funkcjonowanie firmy nie mogłoby się udać bez prowadzenia księgowości. Wynika to przede wszystkim z obowiązków nakładanych przez prawo, tj. rozliczania się z podatków. W działalności gospodarczej księgowość może być prowadzona samodzielnie lub przez podmiot zewnętrzny.  Firmy często decydują się na zatrudnienie głównej księgowej, która dba o to, by transakcje finansowe były przeprowadzone zgodnie z zasadami rachunkowości, a działalność finansowa prowadzona według przepisów prawa.

Podstawy prawa handlowego a funkcjonowanie firmy

Na prawo handlowe składa się zespół norm prawa prywatnego odnoszącego się do stosunków prawnych z udziałem przedsiębiorców. Ma na celu regulowanie obrotu gospodarczego w przedsiębiorstwach o charakterze wewnętrznym, jak i międzynarodowym. 

prawo handlowe kurs

Prawo handlowe łączy się także z prawem spółek, co pokazuje, jak wszechstronną wiedzę należy zdobyć, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie firmy. Dlatego też osoba decydująca się samodzielnie prowadzić rozliczenia swojej działalności, powinna zdobyć do tego odpowiednie przygotowanie. Zatem warto, aby zdecydowała się np. na kurs księgowości pierwszego stopnia. W firmach zatrudniających pracowników zewnętrznych osobą odpowiedzialną za kwestie związane z prawem handlowym, prawem spółek itp. jest główna księgowa

Kurs księgowości pierwszego stopnia dla głównej księgowej – kto i po co go wykonuje?

Kurs I stopnia Głównego Księgowego, który oferowany jest przez Krajową Izbę Księgowych, doskonale sprawdzi się dla osób pragnących rozpocząć pracę głównego księgowego, osób chcących poszerzać swoje kompetencje w tym zakresie lub prowadzić samodzielnie księgowość swojej firmy.

Nie trzeba mieć wykształcenia wyższego, aby przystąpić na kurs. Należy spełniać jedynie następujące warunki: mieć ukończony 18 r.ż. oraz wykształcenie minimum podstawowe. Wynika to z tego, że trzystopniowy kurs głównego księgowego został opracowany w sposób, aby zdobyć kompletną wiedzę w tej dziedzinie. Dlatego też składa się on z trzech stopni, takich jak:

  • Kurs I stopnia Głównego Księgowego,
  • Kurs II stopnia Głównego Księgowego,
  • Kurs Głównego Księgowego.

Po ukończeniu każdego z etapów szkolenia i zdaniu egzaminu końcowego Krajowa Izba Księgowych wydaje uczestnikowi certyfikat ukończenia kursu w języku polskim oraz języku angielskim. Natomiast absolwent wszystkich trzech stopni dodatkowo otrzymuje jeszcze zaświadczenie MEN w języku polskim oraz dyplom i tytuł głównego księgowego.

Czego uczy kurs głównego księgowego?

Tematyka poruszana podczas kursów głównego księgowego zależy od placówki oświatowej, która go prowadzi. Z tym że program takiego szkolenia powinien jednak umożliwić uczestnikowi zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia rozliczeń firmy w sposób prawidłowy.

Podczas Kursu I stopnia Głównego Księgowego uczestnik zapozna się z następującą tematyką:

  • ZUS, kadry i płace w księgowości.
  • Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego w księgowości.
  • Jednostki gospodarcze.
  • Podstawy prawa handlowego w księgowości.