Wszelkie dynamicznie pojawiające się zmiany prawne w rachunkowości firmowej, a także wewnętrzna polityka rachunkowości, wymagają wszechstronnej wiedzy i stałego aktualizowania swojej informacji przez księgowych na każdym szczeblu kariery. Jest to niezwykle ważne ze względu na możliwość powstawania błędów i późniejszych ich konsekwencji. Aby tego uniknąć, dyplomowany księgowy musi przede wszystkim zdobyć odpowiednie wykształcenie.

Czym są rozliczenia międzyokresowe kosztów?

Rozliczenia międzyokresowe kosztów określane są jako pozycje rozliczane w czasie, oznacza to, że uwzględnia się tu koszty i przychody wykazywane w bilansie. Wynikają one z zasad rachunkowości i podlegają regulacji polskiego prawa bilansowego. Informacje na ten temat można znaleźć w art. 6 oraz art. 39 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Celem prowadzenia rozliczenia międzyokresowego kosztów jest prawidłowe przypisanie kosztów do okresów sprawozdawczych. Może ono występować w formie rozliczeń czynnych i biernych.

Kto prowadzi rozliczenia międzyokresowe kosztów w bilansie?

Aby w sposób prawidłowy prowadzić rozliczenia międzyokresowe kosztów w bilansie, należy zdobyć odpowiednie umiejętności w zakresie zasad i polityki rachunkowości. Ponadto należy wykazywać się znajomością polskiego prawa w tym zakresie i standardów międzynarodowych. Dlatego odpowiedzialną osobą za to zadanie powinien być specjalista, jakim jest księgowy. 

Osoba na tym stanowisku ma odpowiednie do tego wykształcenie, co minimalizuje szanse na wystąpienie nieprawidłowości w rachunkowości firmy. Co więcej, księgowy, wykonując swoje zadania zawodowe, wykazuje się rzetelnością i odpowiedzialnością. Celem jego pracy jest jak najdokładniejsze wykonywanie obowiązków, z uwagą na każdy szczegół rozliczenia międzyokresowego kosztów – to również sprzyja w braku błędów.

Dyplomowany księgowy a rachunkowość przedsiębiorstwa

Tytuł dyplomowanego księgowego oznacza osiągnięcie najwyższego stopnia kształcenia po: księgowym, specjalistom ds. rachunkowości i głównym księgowym. Musi on zdobyć wszechstronną wiedzę i doświadczenia, a także pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego.dyplomowany księgowy

Jest to osoba pełniąca funkcję menedżera finansowego w różnego rodzaju instytucjach – zarówno prywatnych, jak i państwowych, uwzględniając ich politykę rachunkową. Zajmuje się sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarki finansowej, także rachunkowością firmy – z tym że delegowane są jej najistotniejsze zadania. 

Czy kurs online może przygotować do egzaminu na księgowego?

W przypadku ukończenia Kursu Dyplomowanego Księgowego kursant otrzymuje tytuł Dyplomowanego Księgowego, który potwierdza jednocześnie zdanie egzaminu końcowego prowadzonego przez Główną Komisję Egzaminacyjną Krajowej Izby Księgowych

Ponadto instytucja ta wydaje absolwentowi zaświadczenie na druku Ministra Edukacji Narodowej dokumentujące nabytą wiedzę i umiejętności. Wynika to z tego, że Kursu Dyplomowanego Księgowego umożliwia zdobycie wszechstronnej znajomości rachunkowości. Program tego szkolenia zawiera rozbudowane informacje na tematy, takie jak: 

  • rachunkowość i księgowość,
  • aktywa i kapitały,
  • controlling i budżetowanie,
  • analiza danych w finansach,
  • obsługa programu Symfonia Finanse i Księgowość.