Kursy księgowości online to szansa na zdobycie umiejętności odpowiadających opisowi zadań dla kodu zawodu 331301. Są one sposobem na to, aby wypracować sobie kompetencje umożliwiające sprawne wykonywanie zadań jako samodzielny księgowy. W dalszej części artykułu omówimy zagadnienia przybliżające, na czym polega realizacja takiego kształcenia.

Czego uczy samodzielnego księgowego kurs?

Tematy omawiane na kursie księgowości online przeznaczonym dla samodzielnego księgowego zależne jest od placówki oświatowej, która go prowadzi. W przypadku Krajowej Izby Księgowych, która od lat zajmuje się kształceniem zawodowym, program przygotowany jest tak, aby uczestnik mógł zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy. Dlatego też informacje w nim zawarte są aktualizowane na bieżąco w zakresie wszelkich zmian i nowelizacji prawnych.

Program Kursu Samodzielnego Księgowego online zawiera następujące moduły:

  • tematyka kadrowo-płacowa;
  • podatki PIT, CIT i VAT;
  • aktywa i kapitały;
  • rachunkowość i księgowość;
  • obsługa programu Symfonia Finanse i Księgowość.

Charakterystyka tematów zawartych w Kursie Samodzielnego Księgowego online

Pierwszym zaproponowanym modułem jest tematyka kadrowo-płacowa, podczas którego omawiane są obowiązki pracownika i pracodawcy, a także rozliczanie: publicznoprawne, stosunku pracy oraz wypowiedzenia. 

Kolejny moduł obejmuje szeroki zakres wiedzy dotyczącej podatków PIT, CIT i VAT. Tutaj charakteryzowane są uproszczone formy rachunkowości, ogólne założenia opodatkowania i zagadnienia związane z działalnością gospodarczą. Kursant pozna zasady rozliczania, prowadzenia Książki przychodów i rozchodów, a także sposobów fakturowania i obsługi kasy fiskalnej, ale nie tylko. Ten moduł pozwoli mu zdobyć wszelkie informacje na temat podatków.

samodzielny księgowy kurs

Dla przyszłego samodzielnego księgowego kurs ten to możliwość nabycia wiedzy na temat, jakim są aktywa i kapitały. Omawiane są tu m.in.: rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości inwestycyjne, kapitały i zapasy jednostki, rezerwy na zobowiązania itd. 

Następnie Kurs Samodzielny Księgowy online koncentruje się na rachunkowości i księgowości. W związku z tym uczestnik uczy się tego, jak prowadzić rozrachunki w firmie i związaną z nimi dokumentację, np. sprawozdanie finansowe. Wiedza ta uzupełniona zostanie o kształcenie w zakresie obsługi programu Symfonia Finanse i Księgowość, który ułatwi wykonywanie pracy samodzielnego księgowego.

Ile trwają kursy księgowości online?

Dużą zaletą kursów księgowości online jest możliwość ich realizacji w elastyczny sposób. Oznacza to, że kursant może sam decydować o tym, w jakim miejscu i czasie będzie się uczył. Jeśli chodzi o Kurs Samodzielny Księgowy, przewidziano ponad sto godzin na jego realizację, co średnio zajmuje uczestnikowi 2 tygodnie

Szkolenia Krajowej Izby Księgowych odbywają się na platformie e-learningowej opracowanej przez specjalistów, dzięki czemu proces nauki jest intuicyjny. Zatem finalny czas nauki zależy od potrzeb i możliwości kursanta. Osoby posiadające już wiedzę i doświadczenie w samodzielnej księgowości sprawniej poradzą sobie z przygotowanym materiałem.

Co daje Kurs Samodzielny Księgowy online?

Kurs Samodzielny Księgowy przygotowuje uczestników do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego. Zawód ten został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (kod zawodu 331301). Na szkolenie można zapisać się na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/134

Absolwent otrzymuje Dyplom Samodzielnego Księgowego, certyfikat ukończenia kursu oraz tytuł Samodzielnego Księgowego. Warto dodać, że Krajowa Izba Księgowych jako uprawniona instytucja oświatowa po ukończeniu kursu wydaje absolwentowi zaświadczenie o ukończeniu na druku Ministra Edukacji Narodowej.