Faktura jest dokumentem sprzedaży, który musi zawierać dane wymagane przez przepisy prawa. Osobą odpowiedzialną za jej wystawienie jest fakturzystka. W dalszej części artykułu odpowiemy, czym zajmuje się osoba na tym stanowisku, a także jak wystawić fakturę za usługę. Ponadto poruszymy temat kursu fakturowania online.

Praca jako fakturzystka – czym się zajmuje osoba na tym stanowisku?

W pracy fakturzystka ma za zadanie zarządzanie fakturami. Jest to związane z wprowadzaniem odpowiednich danych do programu komputerowego i na ich podstawie generowania dokumentu na życzenia klienta. Fakturzystka wie, jak wystawić fakturę za usługę, a także jak ją korygować. Dba o to, aby dokument nie zawierał błędów, a w razie potrzeby potrafi je odpowiednio naprawić. Ponadto zajmuje się rejestrowaniem sprzedaży i tworzeniem na tej podstawie raportów oraz zestawień. 

Fakturzystka jest zawodem potrzebnym w każdej działalności związanej z usługami i handlem. Zatem pracować może ona zarówno w małych sklepach, jak i dużych korporacjach. Ma możliwość również założyć własną działalność gospodarczą i pracować dla różnorodnych klientów.

Jak wystawić fakturę za usługę?

Faktura za usługę wystawiana jest w minimum dwóch egzemplarzach – jeden z nich otrzymuje nabywca, a drugi przeznaczony jest dla podatnika dokonującego sprzedaży. Informacje zawarte w tym dokumencie to m.in.: data wystawienia; numer identyfikacyjny; imię i nazwisko lub nazwa, adres podatnika i nabywcy towarów; numer NIP; nazwa (rodzaj) towaru lub usługi; ilość zakupionych przedmiotów lub usług; cena towaru; przeliczenia podatku.

Jest kilka sposobów na to, jak wystawić fakturę za usługę. Można to zrobić w sposób tradycyjny jako dokument wystawiany w formie papierowej albo w formie elektronicznej, którą sporządza się i otrzymuje w dowolnym formacie elektronicznym. Istnieje też forma faktury ustrukturyzowanej wystawionej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

Czy dla fakturzystki kurs online będzie odpowiednią formą kształcenia?

Współcześnie na rynku pracy bardzo ważne jest sprawne poruszanie się po przestrzeni internetowej, a także wykorzystywanie nowych technologii. W związku z tym kurs fakturowania online jest bardzo dobrym rozwiązaniem do tego, by nie tylko zdobyć umiejętności potrzebne do pracy fakturzystki, ale także oswoić się z narzędziami i programami komputerowymi. Jest to przydatne ze względu na to, że coraz częściej wybieraną formą otrzymywania faktury jest jej dostarczenie online. Dotyczy to szczególnie zakupów przez Internet.

kurs fakturowania online

Ponadto fakturzystka kurs online może wykonać w dowolnym miejscu i czasie, co bardzo ułatwia naukę osobom, które chcą połączyć kształcenie z innymi obowiązkami. Jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu. Warto dodać, że kurs fakturowania online umożliwia przyswajanie wiedzy we własnym tempie bez presji czasu, a także powrót do wybranych zagadnień, co nie zawsze jest możliwe na szkoleniu stacjonarnym.

Co daje kurs fakturowania online?

Kurs fakturowania online umożliwia zdobycie wiedzy w ciekawy i wygodny sposób. Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do pracy fakturzystki. Jednak sprawdzi się on zarówno dla osób, które chcą zdobyć takie zatrudnienie, jak i osób chcących poszerzać swoje kompetencje w fakturowaniu.

W programie Kursu Fakturzystki opracowanego przez Krajową Izbę Księgowych znajdują się zagadnienia dotyczące: przepisów prawnych związane z zawodem sprzedawcy i BHP, podstawy towaroznawstwa i rozliczania dokumentacji, a także obsługi kas fiskalnych i komputerowego programu do fakturowania Symfonia Handel.

Absolwent otrzymuje: zaświadczenie na wzorze Ministra Edukacji Narodowej, dyplom ze zdjęciem, certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim, a także od tej pory może mianować się tytułem fakturzystki. Dokumenty te wydawane są na podstawie odpowiednich rozporządzeń, dlatego nie wymagają dodatkowych uaktualnień.