Stabilna sytuacja materialna w firmie jest bardzo istotna dla jej rozwoju, a nawet samego utrzymania się na rynku. W takich działaniach pomaga kontroler finansowy. Praca jego ma istotny wpływ na nadzorowanie sytuacji finansowej oraz prawidłowe zarządzanie kapitałem, które są  ważnymi celami zarządzania przedsiębiorstwem. W tym artykule odpowiemy na kilka pytań związanych z pracą kontrolera finansowego – jak zostać takim pracownikiem i jakie są jego zadania, a także ile można zarobić w tym zawodzie.

Jakie zadania wykonuje kontroler finansowy w pracy?

W zawodzie kontrolera finansowego praca polega na kontrolowaniu i koordynowaniu działań związanych z sytuacją gospodarczą firmy. W związku z tym osoba na tym stanowisku dba o to, by czynności te wykonywane były zgodnie z polityką rachunkową i finansową przedsiębiorstwa. Kontroler finansowy pracuje nad kształtowaniem procesu planowania i kontrolowania ukierunkowanego na poprawę efektywności kosztowej i przychodowej firmy.

Co więcej, pracownik ten dba o poprawność i zgodność z prawem dokumentacji finansowej oraz  analizuje sprawozdania w tym zakresie. Kontroler finansowy ma również wpływ na założenia budżetowe na dany okres, a także politykę kredytową, ponieważ uczestniczy w jego planowaniu.

Ile zarabia kontroler finansowy?

W pracy kontrolera finansowego zarobki wynoszą średnio 8510 zł brutto. Jest to mediana wyciągnięta z raportu Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, który został stworzony w celu wyznaczenia mediany miesięcznej wypłaty pracowników na różnych stanowiskach. Pensja w tym zawodzie waha się od 7000 zł brutto do 10520 zł brutto. 

kontroler finansowy praca

Warto dodać, że kontroler finansowy zarobki swoje uzależnia od: wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia. Nie bez znaczenia jest także wielkość firmy, w której pracuje oraz jej położenie. Duże przedsiębiorstwa często poza wyższym wynagrodzeniem oferują dodatkowo benefity w postaci: szkoleń; pakietów usług, np. medycznych lub rozrywkowych; sprzętu służbowego.

Kontroler finansowy – jak zostać? Czy można pracować w zawodzie po kursie?

Krajowa Izba Księgowych umożliwia zdobycie kompletnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy kontrolera finansowego, dzięki trzystopniowemu kursowi składającego się z:

  • Kursu I stopnia Kontrolera Finansowego,
  • Kursu II stopnia Kontrolera Finansowego,
  • Kursu Kontrolera Finansowego.

Po I i II stopniu absolwent uzyskuje certyfikat w języku polskim i angielskim. Z kolei po ukończonym Kursie Kontrolera Finansowego poza ww. certyfikatami uczestnik otrzymuje zaświadczenie na druku Ministra Edukacji Narodowej, a także dyplom. Absolwent wszystkich kursów otrzymuje tytuł zawodowy kontrolera finansowego.

Warto dodać, że kontroler Finansowy został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Przypisano mu następujący kod zawodu: 241107.

Kontroler finansowy – kurs I stopnia

Podczas Kursu I stopnia Kontrolera Finansowego online omawiane są zagadnienia związane z prawem handlowym, cywilnym i gospodarczym, a także poruszany jest temat windykacji wierzytelności, w tym: aspekty prawne i praktyczne oraz jej zabezpieczanie. Ukończenie tego kursu daje takie same kwalifikacje jak kursu stacjonarnego. Ponadto po jego ukończeniu uczestnik może zapisać się na kolejny stopień szkolenia.

Przyszły kontroler finansowy kurs ten wykonuje za pośrednictwem platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne opracowane przez specjalistów z Krajowej Izby Księgowych. Taka forma kształcenia sprawdzą się u osób, które przez nadmiar obowiązków lub utrudnienia wynikające z niepełnosprawności, nie mogą uczyć się stacjonarnie. W tym przypadku kursant sam decyduje: od kiedy i w jakim miejscu rozpoczyna naukę.