W pojęciu działalności gospodarczej jako dużej firmy działającej, dzięki pracy wielu pracowników, współpraca między nimi jest niezbędna. Jest to jedno z wyzwań stojących przed osobami zarządzającymi, a wśród nich dyrektora finansowego. Zakres obowiązków osoby na tym stanowisku zależy nie tylko od wielkości przedsiębiorstwa i zespołu, ale także wymagań szefa, co przekłada się na odpowiedzialność dyrektora finansowego, o czym będziemy pisali w dalszej części artykułu.

Dyrektor finansowy – zakres obowiązków

Przedsiębiorstwo zatrudnia dyrektora finansowego, aby zadbał o opracowanie i koordynowanie sytuacji organizacji pod kątem strategicznym i finansowym. Dlatego też osoba na tym stanowisku w dużej mierze zajmuje się działalnością zarządczą ukierunkowaną na zrealizowanie wyznaczonych założeń. Już wskazanie celu pracy dyrektora finansowego ujawnia na jego wysoką odpowiedzialność za powierzone zadania.

Na stanowisku dyrektora finansowego zakres obowiązków obejmuje następujące czynności:

 • kontrolowanie sprawozdań i raportów finansowych;
 • opracowywanie i nadzorowanie rocznego budżetu oraz wieloletnich planów;
 • optymalizowanie: polityki podatkowej, struktury kosztów, poziomu majątku obrotowego organizacji itp.;
 • ocenianie projektów inwestycyjnych;
 • zarządzanie ryzykiem finansowym;
 • pełnienie nadzoru nad działami związanymi z finansami;
 • współpracowanie z pracownikami firmy, w której pracuje;
 • aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności.

Zapisz się na  “Kurs I stopnia Dyrektora Finansowego”, aby umiejętności potrzebne do wykonywania zadań dyrektora finansowego

Wpływ pracy dyrektora finansowego na innych pracowników

Do wykonywania powierzonych zadań i realizacji określonych celów niezbędne jest zawiązanie przez dyrektora finansowego różnorodnych współprac z:

 • bankami, 
 • instytucjami ubezpieczeniowymi, 
 • organami podatkowymi,
 • zewnętrzni eksperci,
 • inwestorami itp.

Ponadto jak już wspominaliśmy, osoba na tym stanowisku zajmuje się zarządzaniem, czyli kieruje działaniami innych pracowników w celu osiągnięcia sukcesu firmy. Pojęcie działalności gospodarczej jako sprawnie funkcjonującej nie jest możliwe bez współpracy zatrudnionych. W związku z tym dyrektor finansowy jest również odpowiedzialny za prawidłową kooperację zespołu w dziale finansów i rachunkowości m.in. księgowych, specjalistów ds. finansów, asystentów.

Czy “Kurs I stopnia Dyrektora Finansowego” wystarczy, by podjąć pracę w tym zawodzie?

Jak wskazano, dyrektor finansowy jest odpowiedzialny nie tylko za realizowanie własnych zadań, ale także za funkcjonowanie pracowników firmy oraz współprace zewnętrzne. W związku z tym musi on zdobyć szeroką wiedzę niezbędną do podjęcia zatrudnienia w finansach.

Dyrektor finansowy zakres obowiązków

Dlatego też “Kurs I stopnia Dyrektora Finansowego” może stanowić podstawę do tego, aby nabyć umiejętności wymagane w pracy dyrektora finansowego. Jednak w celu pełnego opanowania materiału dydaktycznego potrzebnego do zdobycia zatrudnienia, należy ukończyć trzystopniowy kurs, na który składa się:

 • “Kurs I stopnia Dyrektora Finansowego”,
 • “Kurs II stopnia Dyrektora Finansowego”,
 • “Kurs Dyrektora Finansowego”.

Po I i II stopniu absolwent uzyskuje certyfikat w języku polskim i angielskim. Z kolei po Kursie Dyrektora Finansowego absolwent poza wspomnianymi dokumentami otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy