Controlling i rachunkowość zarządcza w firmie to działania, które pozwalają znaleźć rozwiązania wobec współczesnego zapotrzebowania praktyki gospodarczej wobec problemów rozwoju organizacji. Jest to sposób na nowoczesne zarządzanie, które umożliwi osiągnąć sukces finansowy firmy. Więcej na ten temat będziemy opisywali w dalszej części artykułu, a dodatkowo poruszymy temat szkoleń controllingowych.

Controlling i rachunkowość zarządcza w firmie

Controlling finansowy to koncepcja zarządzania zorientowana na podejmowanie decyzji. Pomaga planować strategię finansową przedsiębiorstwa, a także nadzorować stopień jej realizacji. W tym celu stosuje się ocenę  wykonania  zadań  strategicznych i operacyjnych. Rachunkowość i controlling są dziedzinami związanymi ze sobą ze względu na to, że dotyczą sytuacji materialnej przedsiębiorstwa

Aby pomóc określić wzajemne korelacje, można powiedzieć, że działania podejmowane w ramach controllingu wykorzystują informacje zaczerpnięte z rachunkowości zarządczej. Osoba w firmie, która zajmuje się tymi działaniami, określana jest jako specjalista ds. controllingu.

Zapisz się na „Kurs Specjalista ds. kontrolingu”, aby zdobyć wiedzę w zakresie controllingu finansowego

Controlling strategiczny a controlling operacyjny

Controlling finansowy ma wspomagać proces podejmowania decyzji, aby uzyskać stały rozwój przedsiębiorstwa, a także budować trwałą przewagę konkurencyjną. Można podzielić go na:

  • controlling strategiczny,
  • controlling operacyjny.

Określenia poszczególnych rodzajów controllingu wskazują na ukierunkowanie działań. Zatem controlling operacyjny koncentruje się na aktualnych zadaniach lub działaniach w perspektywie krótkofalowej. Wykorzystuje w tym celu pomiar i ocenę bieżącego zysku. Z kolei controlling strategiczny skupia się na funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w perspektywie długofalowej, by osiągnąć sukces finansowy.

Szkolenie: controlling i rachunkowość zarządcza – jakie zagadnienia obejmuje?

Tematyka poruszana podczas różnego typu kursów controllingu i rachunkowości zarządczej zależy od placówki oświatowej, która go prowadzi. Program takiego szkolenia powinien jednak umożliwić uczestnikowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy jako specjalista ds. controllingu.

controlling operacyjny

Na oferowanym przez naszą placówkę „Kursie Specjalisty ds. kontrolingu” szeroko omawiana jest teoria, ale także praktyka nie zostanie pominięta podczas szkolenia. Controlling wymaga rzetelnego omówienia, dlatego też program obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.:

  • wiedzy ogólnej na temat controllingu i rachunkowości zarządczej;
  • metod wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie;
  • roli i sposobów pracy specjalisty ds. controllingu;
  • działań związanych z budżetowaniem, rachunkowością i ogólnie finansami.

Pełny zakres tematów w programie, a także szczegółowe informacje na jego temat, znajdziesz na stronie kierunku.

Co daje ukończenie “Kursu Specjalisty ds. kontrolingu”?

Po pozytywnym zakończeniu kształcenia Krajowa Izba Księgowych wydaje uczestnikowi “Kursu Specjalisty ds. kontrolingu”:

  • tytuł zawodowy,
  • dyplom specjalisty ds. kontrolingu, 
  • zaświadczenie na druku Ministra Edukacji Narodowej,
  • certyfikat ukończenia szkolenia po polsku i angielsku.

Dokumenty te potwierdzają zdobytą wiedzę i umiejętności kursanta, które są mu niezbędne do podjęcia pracy jako specjalista ds. controllingu.