Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/141/kurs-specjalista-ds-rachunkowosci-zarzadczej/src-BlogToruń

Rachunkowość to bardzo szeroka dziedzina nauk. Dzięki temu potrzeba wielu fachowców, którzy znają się nie tylko na rachunkowości ogólnie, ale też opanowali jedną konkretną dziedzinę bardzo szczegółowo. Takie osoby nazywa się np. specjalistami do spraw rachunkowości. Jedną z bardziej ciekawych dziedzin jest rachunkowość zarządcza, która pozwala na nadzorowanie, planowanie i raportowanie działań związanych z finansami przedsiębiorstwa. Jak zostać specjalistą w tej dziedzinie?

Oczywiście specjalista to część bardzo szczegółowa dalszej nauki, dlatego trzeba już mieć podstawową wiedzę zdobytą w technikum rachunkowym czy na studiach o kierunku rachunkowości. Jednak specjalizacja sama w sobie jest bardzo prosta do zdobycia. Wystarczy zapisać się na kurs specjalista ds. rachunkowości zarządczej w Toruniu czy innym mieście, aby móc zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i tytuł specjalisty. Najlepszą formą kursu jest kurs internetowy, ponieważ pozwala on nie tracić cennego czasu na naukę w wolne weekendy czy dojazdy i noclegi, gdy szkolenie odbywa się w innym mieście.

Jednak, ponieważ jest to kurs dla specjalistów bardzo ważne jest kto go organizuje. Chcemy przecież nabywać wiedzy w miejscu, które ma uprawnienia, a sam kurs musi być kształcący. Warto więc zainteresować się ofertą Krajowej Izby Księgowych, ponieważ sama placówka wpisana jest do ewidencji szkół i placówek oświatowych oraz do rejestru instytucji szkoleniowych. Oczywiście spełnia też wymagania stawiane przez MEN, które obejmują też kursy online. Po ukończeniu kursu w Krajowej Izbie Księgowych otrzymamy dyplom i tytuł specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej oraz certyfikat ukończenia kursu wystawione na drukach zgodnych z wymaganiami i wzorem Ministra Edukacji Narodowej. Warto też wspomnieć, że Krajowa Izba Księgowych posiada certyfikat ISO.

Czego można nauczyć się na kursie organizowanym przez Krajową Izbę Księgowych? Oczywiście cały kurs będzie poświęcony tematyce rachunkowości zarządczej oraz zagadnieniom z zakresu controllingu, czy elementów finansów przedsiębiorstwa. Można się tu nauczyć jak wykorzystywać system rachunkowości finansowej do sprawozdań finansowych, analizować rachunki zysków i strat czy bilans, jak obliczać wskaźniki ekonomiczne na przykład płynności oraz jak je interpretować i na ich bazie wytyczać plan działania dla firmy. Bardzo istotny jest też rachunek przepływów pieniężnych, który też nauczymy się tu czytać i interpretować tak, aby wskazać kolejne działania dla firmy, która powinna przynosić zyski. Z kolei ważne jest też zarządzanie kosztami czy płynnością i kapitałem co także jest ważnym elementem takich zajęć. Będzie można tu zagłębić się w szczegóły działania dźwigni finansowej czy wykorzystywania innych metod finansowania. Dlatego też można powiedzieć, że po takim kursie każda osoba będzie miała wystarczający zakres wiedzy, aby pracować w rachunkowości zarządczej.