Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/145/kurs-ii-stopnia-kontrolera-finansowego-online/src-Blogłódź

Jakie wymagania stawiane są przed osobami, które chcą w przyszłości zajmować się kontrolingiem w przedsiębiorstwach, instytucjach? W dzisiejszych czasach nie wystarczy dyplom ukończenia wyższej uczelni ekonomicznej, nawet najbardziej renomowanej. Pracodawcy oczekują teraz wieloletniego doświadczenia zdobytego na rynku instytucji finansowych lub banków, które poparte są kilkoma listami referencyjnymi. Osoba, która chce objąć to stanowisko powinna posiadać szczególne zdolności analityczne oraz numeryczne. Posługiwanie się komputerem na poziomie biegłym to już absolutna podstawa. Kontroler finansowy także powinien odnajdywać się w pracy zespołowej i pod presją czasu. Do tego dochodzi dogłębna znajomość prawa finansowego i bycie na bieżąco z aktualnymi trendami w branży.

Na bieżąco z wymaganiami stawianymi przez pracodawców jest także Krajowa Izba Księgowych, która powołała w tym celu specjalny zespół interdyscyplinarny, który rozpoczął wytężone prace nad nowym przedsięwzięciem. W ten sposób powstał internetowy kurs II stopnia kontrolera finansowego. Rozwiązanie wielu problemów, z którymi borykało się wiele osób, chcących, ale napotykających sporo przeszkód. Koszty dodatkowe w postaci pokrycia spalonego paliwa, rezerwacja pokoju hotelowego oraz wykupienie posiłków, to tylko bariery finansowe. Dochodziły do tego zagadnienia związane z brakiem czasu, gdyż podjęcie się nauki w ośrodkach stacjonarnych zajmujących się tego rodzajem szkoleniami burzyło dotychczasowy harmonogram zajęć. Krajowa Izba Księgowych wzięła to wszystko pod uwagę i zapewniła intuicyjną platformę e-learningową, która dostępna jest o dowolnej porze dnia i nocy dla każdego kursanta. Poza tym wspomniana jednostka oświatowa spełnia wszystkie wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nie tylko pod względem prawnym, ale jakości świadczonych usług. Dowodem na to są liczne certyfikaty ISO. Ponadto Krajowa Izba Księgowych posiada wpis w rejestrze instytucji szkoleniowych oraz znajduje się na oficjalnej liście szkół i placówek oświatowych.

Zważywszy na takie udokumentowanie na rynku pracy swojej pozycji, pracodawcy nie pozostają na to obojętni i doceniają w głównej mierze najlepiej właśnie absolwentów Krajowa Izby Księgowych. Internetowy kurs II stopnia kontrolera finansowego jest do złudzenia podobny co jego odpowiedni stacjonarny, m.in. odbywający się w Łodzi, Krakowie czy Elblągu. Dostępność do platformy jest wielką zaletą tego rozwiązania i w obecnych czasach towarzyszącego postępu technologicznego, to w żadnym wypadku rozwiązanie zastępcze. To opcja bardziej komfortowa i tak samo ważna jak nauka w ośrodkach stacjonarnych w całej Polsce.