Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/141/kurs-specjalista-ds-rachunkowosci-zarzadczej/src-BlogOlsztyn

Chcesz wspierać swoje kierownictwo w procesie podejmowania wielu decyzji za sprawą dokonywania precyzyjnych analiz finansowych? Pomóc w tym może wykwalifikowany specjalista ds. rachunkowości zarządczej. To oni świadczą szeroki zakres podstawowych usług na rzecz organizacji, które wymagają podjęcia wnikliwych analiz finansowych. Przygotowywanie, opracowywanie i analiza informacji finansowych pozwala na dostęp zarządowi do wielu wiarygodnych danych liczbowych, które pozwalają podejmować trafniejsze decyzje o strategicznym znaczeniu. W związku z tym widać gołym okiem, jak bardzo ważna jest pozycja specjalisty ds. rachunkowości zarządczej. Takie osoby są zatrudniane w sektorze publicznym, usługach finansowych, a także organizacjach oferujących usługi wspólne. Nie istnieje jedna, określona ścieżka kariery w rachunkowości zarządczej ale obranie tej drogi stwarza doskonałe warunki do awansu na wyższe stanowiska. Najzdolniejsi będą w przyszłości opracowywać ogólne strategie finansowe organizacji.

Krajowa Izba Księgowych zdaje sobie sprawę z ważności tego stanowiska w wielu organizacjach na terenie Polski, stąd postanowiła stworzyć nową opcję edukacji, która pozwala na szybsze wykwalifikowanie osoby z niezbędnymi do tej pracy umiejętnościami. Mianowicie chodzi o internetowy kurs specjalisty ds. rachunkowości zarządczej. Za pośrednictwem własnego komputera, każdy kursant będzie mógł rozwinąć swoje skrzydła i zmienić swoje życie zawodowe. To świetna okazja dla osób, które wcześniej nie znajdowały dodatkowego czasu na kształcenie się. Codzienny pęd życiowy, rodzina, praca na pełen etat, to wszystko sprawiało, że taka osoba nie miała możliwości, aby zmienić swoje życie zawodowe. Krajowa Izba Księgowych myśli o takich przyszłych specjalistach, widzi potencjał wśród Polaków. Nie dziwi to, że także po swojej stronie zadbała ta jednostka o najwyższe standardy. Certyfikaty ISO świadczą o najwyższej jakości prowadzonych usług. Z kolei wpis w rejestrze instytucji szkoleniowych, to nie tylko renoma, ale także możliwość dla osób zarejestrowanych jako bezrobotni, aby ubiegać się o dofinansowanie w kwestii wykupienia internetowego kursu specjalisty ds. rachunkowości zarządczej.

Dodatkowo Krajowa Izba Księgowych jest wymieniona w ewidencji szkół i placówek, a także znajduje uznanie w oczach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wydawane potwierdzenia ukończenia szkolenia odbywającego się przez Internet są analogiczne do tych, które kursanci otrzymują stacjonarnie. Można rzecz, że internetowy kurs specjalisty ds. rachunkowości zarządczej jest tak samo ważny na rynku pracy w Polsce, jak w przypadku edukacji odbywającej się stacjonarnie na terenie Olsztyna, Warszawy i pozostałych dużych ośrodków szkoleniowych.