Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/143/kurs-specjalista-ds-rachunkowosci-podatkowej-online/src-BlogWroc

Podatki zawsze stanowiły trudną tematykę. Nie tylko dla przeciętnych obywateli, ale też biznesmenów i przedsiębiorców. Czasem nawet politycy gubią się w setkach paragrafów, a to przecież oni powinni być ekspertami w tej dziedzinie, gdyż często przykładają rękę do jej regulowania. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej firm decyduje się na zatrudnienie eksperta, który rozwikła trudne zagadnienia podatkowe i zapewni prawidłowe rozliczanie się z należności przysługującym Skarbowi Państwa. Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej odpowiada za tworzenie i umiejętne stosowanie norm podatkowych, ponadto uzgadnia i rozlicza konta księgowe, jak też tworzy procedury ewidencji z tytułu rachunkowości podatkowej. Sporządza dodatkowo noty miesięczne i kwartalne do sprawozdań, opracowuje szczegółowe analizy i bada zdarzenia gospodarcze pod kątem prawa podatkowego. Ma naprawdę szerokie spektrum działania, dlatego musi być merytorycznie przygotowany do powierzonych zadań. A taką wiedzę i umiejętności zapewnia Krajowa Izba Księgowych (KIK).

Krajowa Izba Księgowych to renomowany podmiot edukacyjny, prowadzący działalność na rynku od wielu lat. Pierwszym przykładem przemawiającym za efektywnością kształcenia Izby, są tysiące usatysfakcjonowanych absolwentów, którzy po zdobyciu dyplomu bardzo szybko znaleźli zatrudnienie. Ponadto KIK uzyskała wpis do ewidencji szkół i placówek oraz rejestru instytucji szkoleniowych, dzięki czemu została doceniona przez organy państwa, zajmujące się monitorowaniem firm świadczących usługi w zakresie kształcenia. Gdyby komuś było mało przykładów, przemawiających za najwyższymi standardami Krajowej Izby Księgowych, to została ona nagrodzona Certyfikatem ISO. A tego rodzaju dokument włączył ją do ścisłej czołówki na świecie w branży edukacyjnej.

W ofercie KIK jest kurs specjalista ds. rachunkowości podatkowej. Wrocław jest idealnym miejscem do rozpoczęcia pracy właśnie w tej specjalizacji. Szkolenie możesz odbyć, gdzie tylko zechcesz, pod warunkiem, że będziesz dysponować komputerem ze stałym połączeniem z internetem. Po zalogowaniu się na platformę e-learningową, nad której bezawaryjnym działaniem oraz efektywną nauką czuwa sztab ekspertów, uzyskasz dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów, niezwykle przydatnych w późniejszej karierze zawodowej. Pozytywne ukończenie instruktażu skutkuje otrzymaniem upragnionego tytułu Specjalisty ds. rachunkowości podatkowej oraz certyfikatu, potwierdzającego zdobyte kompetencje. A te są zgodne z wytycznymi MEN i Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dlatego możesz ubiegać się o pracę zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego, jak i innych instytucjach państwowych, ale też w podmiotach sektora prywatnego, lub możesz otworzyć własną działalność.