Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/144/kurs-i-stopnia-kontrolera-finansowego-online/src-BlogWroc

Perspektywy w branży rachunkowości wydają się realne, ale nie każdy chce lub wie, w jak sposób je wykorzystać, zrealizować. Zresztą, od wielu lat można dowiedzieć się, że w mniejszych przedsiębiorstwach wielu kontrolerów finansowych, bo o nich mowa w tym artykule, kroczy od awansu do awansu, aż po stanowisko należące do najbliższego okręgu zarządców danej organizacji. W mniejszych firmach kontroler finansowy jest kierownikiem, który działa praktycznie samodzielnie. Inaczej wygląda ta kwestia w dużych przedsiębiorstwach, co sprawia, że w korporacji taka osoba jest odpowiedzialna za rachunkowość finansową, raportowanie i oczywiście kontroling. Branża kontrolingu w tej chwili w Polsce przeżywa trudny okres, ze względu na niedostatek osób wykształconych w tym kierunku.

Odpowiednio zareagować na sytuację kryzysową postanowiła Krajowa Izba Księgowych, która złożona z wybitnych osób stworzyła pierwszy w Polsce i to pionierski projekt dotyczący internetowego kursu I stopnia kontrolera finansowego. Czy skutecznie można uczyć się przez Internet? Oczywiście, że tak, nie ma pod tym względem żadnego problemu. Teraz już każdy komputer jest w stanie obsłużyć połączenie ze światową siecią. Szybki dostęp do informacji już przerodził się także w źródło wiedzy, z którego czerpią wszyscy. Zadowolony z tego są wszyscy ci, którzy w projekcie Krajowej Izby Księgowych widzą sens. Użytkowników internetowej platformy do nauki przybywa. Wielu z nich zostało przyciągniętych przez wspomnianą organizację poprzez jej kompetencje. Krajowa Izba Księgowych znajduje się wśród instytucji szkoleniowych posiadających wpis w rejestrze, a także jako placówka, szkoła. Poza tym prowadzone i oferowane kursy internetowe są opatrzone wszelkimi możliwymi certyfikatami ISO, które podkreślają wysoką jakość proponowanych usług.

Internetowy kurs I stopnia kontrolera finansowego do złudzenia przypomina zajęcia o charakterze stacjonarnym odbywające się np. we Wrocławiu, Katowicach czy Poznaniu. Dokumenty, które otrzymuje każdy absolwent są drukowane na tych samych wzorach co papiery będące potwierdzeniem zakończonego stacjonarnego szkolenia. W obu przypadkach występuje również ta sama podstawa prawna. Renoma Krajowej Izby Księgowych na rynku pracy staje się coraz bardziej przyciągające dla pracodawców, którzy cenią sobie wykwalifikowanych specjalistów, a to że wielu z nich w swoim CV zawiera wzmiankę o kształceniu się przez Internet staje się czymś powszechnym. Działalność Krajowej Izby Księgowych jest zgodna w pełni z wymogami, których spełnianie żąda Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wizja uczenia się z domu staje się bardziej kusząca, bo tym samym bardziej komfortowa niż konieczność ciągłych wyjazdów do oświatowych jednostek stacjonarnych.