Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/147/kurs-specjalista-ds-kontrolingu/src-BlogLodz

Specjalista ds. kontrolingu zazwyczaj pracuje w dziale księgowości i jest odpowiedzialny za kontrolę realizacji budżetu oraz planów finansowych. W większych firmach zdarza się, że specjalista do spraw kontrolingu pracuje w odrębnym dziale kontrolingu i podlega nadzorowi kontrolera finansowego lub dyrektora finansowego. Wszystko zależy jednak od sposobu organizacji firmy oraz jej wielkości. Specjalista do spraw kontrolingu czynnie uczestniczy w przygotowaniu rocznego lub kwartalnego budżetu, a także sprawuje kontrolę nad jego realizacją oraz sprawozdaje analizę odchyleń od ustalonych założeń i planów. Dodatkowo wykonuje on szereg istotnych dla funkcjonowania firmy kalkulacji, które dotyczą między innymi oceny rentowności realizowanych przez firmę projektów, inwestycji czy sprzedaży produktów.

Wobec tego praca specjalisty ds. kontrolingu jest bardzo odpowiedzialna i wiąże się ze spełnianiem wielu wyzwań zawodowych każdego dnia. Nie bez znaczenia jest odpowiedni kontakt z pozostałymi specjalistami z zakresu księgowości, więc od kandydata na specjalistę ds. kontrolingu wymaga się między innymi dobrej umiejętności komunikacji i współpracy z drugim człowiekiem. Aby zostać specjalistą do spraw kontrolingu niezbędne jest wykształcenie w zakresie księgowości oraz posiadania doświadczenia zawodowego. Jednym ze sposobów, aby uzyskać niezbędne kwalifikacje, jest zapisanie się na profesjonalny kurs, który gwarantuje uzyskanie kompleksowego przeszkolenia oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Na rynku kurs specjalista ds. kontrolingu odbywa się między innymi w Łodzi, ale ofertę szkolenia można znaleźć również na terenie innych miast. Bardzo ciekawą alternatywą dla typowych kursów stacjonarnych są kursy realizowane przez Krajową Izbę Księgowych, które w swoim założeniu przewidują możliwość nauki zdalnej, czyli za pomocą internetu. Jest to bardzo wygodne oraz komfortowe dla wszystkich osób, które chcą się dodatkowo kształcić, ale jednocześnie posiadają liczne obowiązki na przykład są czynni zawodowo. Kurs realizowany przez KIK prowadzony jest zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Edukacji Narodowej, a wysoką jakość i efektywność kształcenia potwierdzają liczne certyfikaty ISO i nagrody, jakie to jednostka zdobyła na przestrzeni ostatnich lat.

Nad całością kursu realizowanego przez Krajową Izbę Księgowych czuwają wykwalifikowani specjaliści, a zakres omawianych podczas szkolenia treści jest bardzo różnorodny i obejmuje zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne umiejętności przydatne podczas pełnienia zawodu specjalisty ds. kontrolingu. Z pewnością uczestnictwo w takim kursie jest bardzo cennym wpisem w CV każdego potencjalnego pracownika w branży księgowości, bowiem niewiele jednostek edukacyjnych jak KIK może pochwalić się zgodnością kursów z programem nauczania wymaganych przez MEN, znajdujących się w oficjalnym rejestrze szkół i placówek edukacyjnych, nadto oferujących wygodną formę kształcenia przez internet.