Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/147/kurs-specjalista-ds-kontrolingu/src-BlogBial

W ostatnim czasie bardzo popularne stało się stanowisko specjalisty do spraw kontrolingu, ze względu na fakt, że w wielu polskich firmach rozpoczęto rekrutacja do takiego zawodu. Aby móc zostać potencjalnym kandydatem na takie stanowisko niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz kompetencji zawodowych. Każdy kandydat powinien posiadać tytuł specjalisty ds. kontrolingu, ponieważ jest to jedno z podstawowych wymagań, aby móc w ogóle wziąć udział w rekrutacji do danej firmy, organizacji lub przedsiębiorstwie. Szkolenie z tego zakresu można wykonać między innymi w Krajowej Izbie Księgowych, która dla swoich kandydatów na taki kurs przygotowała możliwość kształcenia zdalnego, za pomocą wygodnej platformy do nauczania e-learningowego.

Dla osób chcących wziąć udział w stacjonarnym w szkoleniu kurs specjalista ds. kontrolingu odbywa się na przykład w Białymstoku, ale oferta szkolenia obejmuje również inne miasta.
Kurs realizowany jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz obejmuje treści związane zarówno z teoretycznym przygotowaniem do pełnienia zawodu, jak również praktyczne umiejętności i kwalifikacje. Wśród głównych umiejętności szlifowane podczas kursu są złożone procesy planowania i sprawowania kontroli nad działaniami z zakresu finansów oraz rachunkowości. Kursanci uczą się również przygotowywania budżetu na określony czas oraz tak zwanych planów wieloletnich. W skład umiejętności praktycznych wchodzi również dokładne analizowanie i wykonywanie kalkulacji, które dotyczą między innymi rentowności planowanych inwestycji oraz organizacji całego procesu tworzenia projektów.

Jako że stanowisko jest bardzo odpowiedzialne i wymagające, uczestnicy kursu specjalisty ds. kontrolingu mają okazję zwiększyć umiejętności posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi oraz tworzenia baz danych i pracy z podstawowymi programami z zakresu pracy biurowej – na przykład pakietu Microsoft Office oraz obsługi innych specjalistycznych programów zakresu finansów oraz rachunkowości, które są powszechnie użytkowane w większości polskich firm oraz przedsiębiorstw.

Każdy absolwent szkolenia na stanowisko specjalisty ds. kontrolingu realizowanego przez Krajową Izbę Księgowych po zakończeniu kursu otrzymuje dokumentację, która stanowi potwierdzenie uzyskanych w trakcie nauki kompetencji i kwalifikacji. Jest to dyplom oraz certyfikat, a także tytuł zawodowy specjalisty ds. kontrolingu. Dzięki temu każdy uczestnik kursu ma możliwość podjęcia pracy zawodowej na wymarzonym stanowisku – jest to doskonały sposób na poszerzenie swojej konkurencyjności na rynku pracy oraz zyskania na tle innych potencjalnych kandydatów w wybranym zawodzie.