Samodzielny księgowy to bardzo odpowiedzialny zawód, ponieważ pracownik ten zajmuje się kompleksową obsługą jednego lub większej liczby obszarów księgowości, wśród których znajdują się m.in. środki trwałe, należności, zobowiązania, podatki. Ilość i rodzaj powierzonych obowiązków zależy od wielkości firmy i specyfiki branży, w której działa organizacja.

Do zadań zawodowych samodzielnego księgowego należy m.in.: prowadzenie ewidencji księgowej; prowadzenie pełnej lub uproszczonej księgowości podmiotów gospodarczych; dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych itp.

Od kandydata na to stanowisko wymaga się albo ukończonych studiów ekonomicznych na kierunku finanse lub rachunkowość, albo ukończonego kursu dającego takie same uprawnienia pracy w zawodzie, co studia.

Taki kurs stacjonarny samodzielnego księgowego odbył się w dniach 20-26 marca 2018 roku w Łodzi. Kurs składał się z kilku bloków tematycznych rozłożonych na kilka dni, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny rachunkowości i finansów.

Wszystkie osoby, które nie mogły pojawić się na kursie stacjonarnym w Łodzi, zapraszamy na kurs internetowy: https://kik.edu.pl/kursy/134/kurs-samodzielny-ksiegowy-online/src-BlogLod.

Kurs ten prowadzony jest przez placówkę oświatową. Wszystkie zawarte tam materiały szkoleniowe są zgodne z wymaganiami merytorycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i znajdują się na innowacyjnej platformie dydaktycznej.

Dodatkowo uzyskane w trakcie szkolenia kwalifikacje, sprawdzone są poprzez egzamin prowadzony w formie filmu zaliczeniowego, którego zdanie warunkuje otrzymanie certyfikatu wydawanego na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej dającym uprawnienia do pełnienia zawodu Samodzielnego księgowego, są to takie same uprawnienia jak po kursie stacjonarnym.  Jest to zatem bardzo wygodna, wiarygodna i nowoczesna forma potwierdzania wymaganych kwalifikacji zawodowych.