Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/146/kurs-kontrolera-finansowego-online/src-BlogRadom

Kontroler finansowy odpowiada za nadzorowanie oraz kontrolowanie wszelkich działań podejmowanych przez pracowników księgowości. Do jego głównych obowiązków należy między innymi weryfikacja sprawozdań i analiz finansowych, a także pozostałej dokumentacji. Kontroler finansowy bardzo często zarządza również budżetem oraz nadzoruje wydatki i wpływy w całej firmie. Zazwyczaj w małych firmach jest to stanowisko samodzielne, natomiast w większych przedsiębiorstwach zdarza się, że kontroler finansowy posiada własny dział pracowników, nad którym sprawuje nadzór oraz kontrolę.

Praca kontrolera finansowego to w głównej mierze praca przed ekranem komputera, co wiąże się z koniecznością biegłej obsługi wielu programów z zakresu księgowości. Choć kontroler finansowy raczej nie ma do czynienia z kontrahentami i klientami firmy to bardzo często współpracuje ściśle z całym sektorem rachunkowości i księgowości w przedsiębiorstwie, dlatego też bardzo ważne są umiejętności komunikacyjne oraz współpracy w grupie. Praca kontrolera finansowego jest zawodem wielce opłacalnym, ponieważ może liczyć na dość dobre wynagrodzenie (w zależności od firmy, obowiązków oraz doświadczenia zawodowego) oraz szereg świadczeń, dodatków płynących z tej pracy.

W pracy kontrolera finansowego ważne jest nieustanne poszerzanie swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych – w tym zawodzie niestety nie można spocząć na laurach, ale trzeba cały czas się szkolić oraz prezentować coraz to wyższe kompetencję ze względu na sporą konkurencję oraz zmiany w zakresie schematów prawa w pracy, używanych w rachunkowości. Pomocne w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych są różnego typu kursy realizowane przez różnorodne podmioty na terenie całego kraju. Popularną formą kształcenia jest kurs kontrolera finansowego, który ma miejsce między innymi na terenie miasta Radom i jest realizowany przez Krajową Izbę Księgowych. Charakteryzuje się on dużą popularnością przede wszystkim ze względu na różnorodność materiału omawianego podczas zajęć oraz wysokiej jakości kształcenia – potwierdzonej między innymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (kursy realizowane są zgodnie z wytycznymi MEN). Każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu otrzymuje potwierdzenie zdobytych kwalifikacji czyli certyfikat, dyplom oraz tytuł zawodowy.

W przypadku kursu na kontrolera finansowego niezbędne jest przejście przez kilka etapów kształcenia – to jest kursu I oraz II stopnia. Dzięki takiemu rozłożeniu materiału, podczas kursu możliwe jest kompleksowe przygotowanie wszystkich uczestników do pełnienia zawodu kontrolera finansowego i sprostaniu wszelkim obowiązkom zawodowym na wszystkich etapach jego pracy.