Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/153/kurs-i-stopnia-kierownika-biura-rachunkowego-online/src-BlogŁódź

Profesjonalne prowadzenie biura rachunkowego według najnowszych zmian w przepisach prawnych nie należy do najłatwiejszych zadań. Taka osoba powinna posiadać odpowiednie wykształcenie i stale pogłębiać swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości. Zapoznanie się z wieloma zagadnieniami, które na co dzień towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy w biurze rachunkowym jest niezbędne, aby wspomniane stanowisko pełnić w należyty sposób. W klasyfikacji zawodów, w tej branży to szalenie ważna posada. Jednak nie jest to szczebel, który byłby nieosiągalny dla osób, które posiadają wykształcenie wyższe lub są absolwentami kursów na samodzielnych księgowych, głównych księgowych lub posiadają zbliżoną w tym temacie praktykę.

Nie ma rzeczy niemożliwych! Także z takiego założenia wychodzi Krajowa Izba Księgowych, która w związku z tym postanowiła jeszcze bardziej rozszerzyć swoją ofertę. Internetowy kurs I stopnia kierownika biura rachunkowego jest pionierskim rozwiązaniem w kwestii edukacji osób, które trudnią się na co dzień księgowością. Warto zaznaczyć, że usługa ta jest zgodna z wszystkimi regulacjami prawnymi wprowadzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Poza tym posiada wiele istotnych certyfikatów ISO, co podkreśla ważność i jakość możliwości oferowanej przez Krajową Izbę Księgowych. Instytucja ta stanowi nierozerwalną część polskiego środowiska oświaty. Została wpisana do rejestru placówek i szkół oraz znajduje się też w spisie organizacji szkoleniowych. W tym drugim przypadku gwarantuje pomoc przy składaniu wniosków w Urzędach Pracy przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że zadowolenie absolwentów internetowego kursu I stopnia kierownika biura rachunkowego nie wynika jedynie z jakości świadczonych usług, ale także postaci w jakich otrzymuje się poświadczenia w kwestii zdobytych kwalifikacji. Dokumenty są drukowane na tych samych wzorach MEN co w przypadku szkoleń stacjonarnych. Także podstawa prawna jest identyczna i potwierdzana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nie ma więc potrzeby opłacania długich wyjazdów do stacjonarnych ośrodków szkoleniowych. Internetowy kurs I stopnia kierownika biura rachunkowego jest bardzo podobny do tych zajęć, które odbywają się na terenie Łodzi, Gdańska czy Warszawy. Można powiedzieć, że Krajowa Izba Księgowych stworzyła nurt edukacyjny, który zachowuje wszystkie wymagalne standardy, przy czym to wszystko można wykonywać we własnym domu lub w innym, dowolnym miejscu, gdzie ma się dostęp do komputera ze stałym łączem internetowym. Kierownikiem biura rachunkowego można zostać praktycznie w dowolnym czasie, dostosowanym pod względem tempa do możliwości danej osoby.