Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/145/kurs-ii-stopnia-kontrolera-finansowego-online/src-BlogSzczecin

Kontroler finansowy to jedna z osób pracujących w tak zwanym dziale kontrolingu, a w mniejszych firmach po prostu w dziale księgowości czy rachunkowości. Do głównych obowiązków kontrolera finansowego należy przede wszystkim przygotowywanie dokumentów takich jak roczny budżet, plan wieloletni czy tworzenie kosztorysów, a także kontrola ich realizacji oraz ewentualnych problemów czy odchyleń. W swojej pracy kontroler finansowy zajmuje się także przygotowywaniem okresowych (na przykład comiesięcznych czy cokwartalnych) raportów dla specjalistów z wyższych stanowisk lub dla kierownictwa firmy. Bardzo często kontroler finansowy dokonuje także analizy rentowności poszczególnych usług realizowanych przez firmę lub produktów, a także tworzy dokumenty związane z przychodami firmy oraz pomaga w spełnianiu obowiązków w dziale księgowości.

Aby móc pracować jako kontroler finansowy bardzo dobrym rozwiązaniem jest ukończenie specjalistycznego kursu zawodowego. Kurs II stopnia kontrolera finansowego odbywa się między innymi na terenie Szczecina, jak również w innych miejscowościach. Bardzo dobrym rozwiązaniem szczególnie dla osób pracujących oraz na studentów i osób niepełnosprawnych, a także dla osób pochodzących z małych miejscowości jest skorzystanie z wyróżniającego się na tle innych kurs realizowany przez Krajową Izbę Księgowych. Jest to kurs II stopnia kontrolera finansowego realizowany w formie online, czyli za pomocą internetu.

Efektywność kształcenia w takim kursie jest identyczna, jak w przypadku standardowych kursów stacjonarnych, a jego forma jest znacznie bardziej komfortowa dla kursanta. Kurs II stopnia kontrolera finansowego oferowany przez Krajową Izbę Księgowych charakteryzuje się wysoką jakością kształcenia i bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym prezentowanych kursantowi treści. Całość materiałów przygotowana jest nie tylko zgodnie z wytycznymi według Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale również nad poprawnością prezentowanych treści materiałów czuwa grono wykwalifikowanych specjalistów od spraw księgowości i rachunkowości. Dzięki temu każdy kursant może uzyskać nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale również szereg praktycznych umiejętności, które z pewnością przydają się w pełnieniu zawodu kontrolera finansowego.

Większość kursantów po ukończeniu kursu zdobywa stabilne zatrudnienie w wymarzonych firmach oraz w placówkach publicznych i prywatnych. Warto pamiętać, że ukończenie II stopnia kursu na kontrolera finansowego pozwala nie tylko uzyskać certyfikat, ale również daje możliwość zapisania się na kurs stopnia najwyższego, co znacznie zwiększa perspektywy zawodowe i pogłębia kwalifikacje w tym zakresie. Osoby, które ukończą trzystopniowy kurs mają możliwość posługiwania się tytułem zawodowym kontrolera finansowego oraz cechują się wysokimi kompetencjami zawodowymi.