Kurs II stopnia kontrolera finansowego Radom

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/145/kurs-ii-stopnia-kontrolera-finansowego-online/src-BlogRadom

Kontroler finansowy jest osobą, która odpowiada w firmie za wiele ważnych kwestii. Przede wszystkim zajmuje się przygotowywaniem planów budżetowych oraz kontrolą ich realizacji, a także odpowiada za analizowanie różnorodnych czynników, które mają wpływ na rentowność firmy oraz stan jej finansów (np. dotyczących produktów sprzedawanych przez przedsiębiorstwo lub realizacji świadczonych usług). Kontroler finansowy ściśle współpracuje z całym zarządem firmy oraz poszczególnymi sektorami – przede wszystkim z działem księgowości, finansów oraz rachunkowości. Dodatkowo w przypadku większych przedsiębiorstw czy instytucji kontroler finansowy może zarządzać grupą podlegających mu pracowników. Liczne obowiązki, jakie ciążą na kontrolerze finansowym sprawiają, że jest to stanowisko wymagające bardzo dużego zaangażowania i poświęcenia sporej ilości czasu m.in. na przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz dopilnowania wielu kwestii zawodowych. Świetnie w tym zawodzie sprawdzają się osoby, które potrafią doskonale zarządzać pracą własną oraz posiadają umiejętność samodzielnej organizacji i współpracy w większej grupie osób.

Aby móc zostać kontrolerem finansowym niezbędne jest posiadanie kwalifikacji zawodowych, które można uzyskać na przykład poprzez uczestniczenie w specjalistycznym kursie. Kursy tego typu odbywają się w wielu miastach na terenie całej Polski – na przykład kurs II stopnia kontrolera finansowego odbywa się w mieście Radom. Wspomniany kurs realizowany jest przez Krajową Izbę Księgowych, która posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń dla osób w branży księgowości i rachunkowości. Na kurs II stopnia kontrolera finansowego mogą zapisać się wyłącznie te osoby, które ukończyły kurs pierwszego stopnia. Wynika to z bardzo dużej ilości materiału, która musi zostać omówiona podczas całego kursu, aby móc przygotować uczestnika do pełnienia tego zawodu – niestety nie jest to możliwe podczas jednej serii kursu, stąd też wynika fakt rozłożenia szkolenia na części. Kurs prowadzony jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, co niewątpliwie zwiększa jego renomę oraz profesjonalizm.

Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji kontrolera finansowego, dlatego też zakres materiału obejmuje zarówno treści teoretyczne, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do pełnienia firmowych obowiązków. Kurs realizowany jest z wykorzystaniem nowoczesnych metod przekazywania informacji (na przykład zajęć w postaci e-learningowej) – dzięki temu jest bardzo wartościowy i cenione przez wszystkich kursantów. Podczas całego trwania kursu wszyscy uczestnicy mogą liczyć na wsparcie merytoryczne profesjonalistów, którzy czuwają nad prawidłowym przebiegiem kształcenia oraz chętnie udzielają wskazówek i rad swoim podopiecznym.