Kurs II stopnia kontrolera finansowego Poznań

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/145/kurs-ii-stopnia-kontrolera-finansowego-online/src-BlogPozn

Kontroler finansowy, jak sama nazwa stanowiska wskazuje sprawuje patronat nad finansami firmy. Jest zazwyczaj zatrudniony w niewielkich przedsiębiorstwach, gdzie może działać samodzielnie, a z kolei w większych firmach zarządza działaniami podległego sobie zespołu – działu kontrolingu. Ma duży udział przy tworzeniu budżetu oraz kontroli jego realizacji. Poza tym zajmuje się analizą odchyleń wyników od przyjętych założeń budżetowych. Rekomenduje też w takich sytuacjach środki zastępcze, aby skorygować osiągane rezultaty przez przedsiębiorstwo. Przygotowywanie analiz finansowych, a także prognoz wymaga nie lada wiedzy. Piastowanie stanowiska kontrolera finansowego to duża odpowiedzialność, która może wywierać presję do tego stopnia, iż zajęcie to może nie być dla każdego.

Świetną formą przetarcia może być kurs II stopnia kontrolera finansowego za pośrednictwem Internetu. Taką nową formę przyuczania do zawodu wprowadzili na polski rynek specjaliści z Krajowej Izby Księgowych. Placówka ta od wielu lat cieszy się dużą renomą wśród pracodawców. Nie bez powodu znajduje się we wpisie ewidencji szkół i placówek, a również w rejestrze instytucji szkoleniowych. Pracodawcy cenią sobie absolwentów Krajowej Izby Księgowych, bowiem to już na samym starcie naprawdę godni polecenia specjaliści. Kurs II stopnia kontrolera finansowego, który organizowany jest także w Poznaniu i wielu innych miastach Polski w formie stacjonarnej jest do złudzenia podobny do tego, który znajduje się w sieci. Krajowa Izba Księgowych zadbała, aby najlepsi ludzie zajęli się przygotowaniem całej tej nietypowej ścieżki edukacyjnej. Oznacza to, że wszystkie materiały niezbędne do uprawiania zawodu kontrolera finansowego znajdują się na platformie e-learningowej, czyli w jednym miejscu. To wygodne, kiedy kursant może uruchomić swój komputer i w ten sposób zasiąść bezpośrednio do nauki. Dzięki temu sam dyktuje sobie tempo nauki, przyswaja wiedzę tylko w czasie, kiedy tak naprawdę to może robić. Wygoda połączona jest z dużą dozą oszczędności, gdyż w tym przypadku nie ma potrzeby planowania ciągłych wyjazdów, rezerwowania pokoi hotelowych wraz z wyżywieniem, w miastach, gdzie odbywa się kurs stacjonarnie.

Nie da się ukryć, że Krajowa Izba Księgowych wybija się na tle wszystkich innych placówek szkoleniowych organizując kursy zawodowe w postaci e-learningowej. To niesamowite, w jak łatwy sposób można zdobyć dokumenty świadczące o zdobytych kwalifikacjach zawodowych. Są one analogiczne pod każdym względem prawnym z tymi, które otrzymuje się w placówkach stacjonarnych. Zgodne także z certyfikatami ISO i wymaganiami MEN, które to świadczą o najwyższej formie edukacji.