Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/145/kurs-ii-stopnia-kontrolera-finansowego-online/src-BlogGdynia

Obecnie większość firm w działach finansowych pracuje bardzo intensywnie. Takie czynności jak budżetowanie, forecastowanie, domykanie każdego miesiąca kalendarzowego, często kończą się nadgodzinami, choć wcale tak nie musi być. W tym momencie warto pomyśleć, dlaczego w większości polskich organizacji tak właśnie się dzieje. Czas najwyższy na dokonanie rekonesansu i znalezienie na odpowiedzi, dlaczego działy finansowe firm w naszym kraju pracują intensywnie, ale nie zawsze na czas. Na myśl przychodzi tylko jeden powód, otóż w dalszym ciągu brak wystarczającej kadry kontrolerów finansowych. Osób, które swoim doświadczeniem i wiedzą na temat ekonomii i rachunkowości byliby w stanie domykać wszelkie czynności finansowe na czas. Warto skupić się na ścieżce rozwoju i poszukaniu kandydatów na stanowisko kontrolera finansowego.

Stawić czoła problemom postanowiła Krajowa Izba Księgowych, jedna z najbardziej renomowanych jednostek oświatowych w naszym kraju. Organizacja ta posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych oraz znajduje się na liście szkół i placówek edukacyjnych. Włodarze Krajowej Izby Księgowych zebrali w swoich szeregach najwybitniejszych polskich specjalistów w zakresie rachunkowości i ekonomii, aby stworzyć nową alternatywę, która rozwiązałaby problem braków kadrowych w zakresie kontrolerów finansowych. Tak właśnie powstał internetowy kurs II stopnia kontrolera finansowego. Platforma edukacyjna umiejscowiona w Internecie pozwala na naukę w dowolnym miejscu, o dowolnym czasie. Rozpoczęcie nauki we własnym domu stanowi niezwykłych komfort w porównaniu z tym co mamy do czynienia w siedzibach ośrodków stacjonarnych. Krajowa Izba Księgowych zadbała o całe zaplecze, jej usługi są sygnowane certyfikatami ISO, co świadczy o najwyższej klasie usług. Poza tym wspomniane regulacje prawne są w pełno uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uzyskane niezbędnych kwalifikacji do pełnienia obowiązków kontrolera finansowego jest możliwe poprzez zdanie egzaminu końcowego, który stanowi koniec ścieżki internetowej edukacji. Uzyskany dyplom, certyfikat jest drukowany na tych samych wzorach co w przypadku dokumentów zdobywanych w ośrodkach szkoleniowych. Stąd też śmiało można stwierdzić, że nie ma różnicy między internetowym kursem II stopnia kontrolera finansowego, a zajęciami odbywającymi się w Gdyni, Wrocławiu czy Katowicach. Nie trzeba nikogo za bardzo motywować, aby podjąć się takiej próby podwyższenia swoich kwalifikacji. To niemała szansa na zmianę swojej sytuacji zawodowej, a zarazem materialnej. W oczach pracodawców szkolenie internetowe jest w wysokim stopniu poważane.