Kurs II stopnia kontrolera finansowego Białystok

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/145/kurs-ii-stopnia-kontrolera-finansowego-online/src-BlogBiał

Dział kontrolingu obecnie jest bardzo ważnym działem w każdej dużej firmie. Ściśle współpracuje on z działem księgowym, a nawet bazuje na jego działaniach. Jednak w działach kontrolingu obecnie zatrudnia się też specjalistów od rachunkowości finansowej, dlatego można powiedzieć, że księgowy może pracować nie tylko w dziale księgowości, ale też szukać posady w dziale kontrolingu. Kto jest najważniejszą osobą w dziale kontrolingu? Kontroler finansowy, ponieważ to on stoi na czele tego działu.

Czym zajmuje się kontroler finansowy? Przede wszystkim odpowiedzialny jest za planowanie rocznego budżetu, planu wieloletniego rozwoju firmy, budowanie strategii, ale też kontrolę ich realizacji oraz analizę odchyleń. Na podstawie danych księgowych, danych gospodarczych i innych raportów sporządza swoje wytyczne dla firmy, aby przedsiębiorstwo przynosiło jak najwyższy wynik finansowy. Jednakże kontroler finansowy odpowiedzialny jest też za analizowanie rentowności np. produktów, przygotowywanie danych o rezerwach dla działu księgowego czy też miesięcznych raportów z działań firmy dla kierownictwa, akcjonariuszy czy właściciela przedsiębiorstwa. Bez wątpienia jest to bardzo odpowiedzialna praca, do której trzeba się dobrze przygotować.

Kto może zostać kontrolerem finansowym? Obecnie niektóre studia ekonomiczne mają specjalność z zakresu kontrolingu, ale tak naprawdę każda osoba, która ma wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, kontrolingu czy zarządzania może zostać kontrolerem finansowym. Warto jednak przygotować się do takiej pracy osiągając specjalistyczne kwalifikacje zawodowe. Jak to zrobić? Wystarczy między innymi zrobić kurs I a potem kurs II stopnia kontrolera finansowego w Białymstoku lub w innym mieście.

Na kursie można nauczyć się wykonywania wszystkich zadań, za które odpowiadać będzie kontroler finansowy. Jednak kurs trzeba wybrać roztropnie. Jest bardzo wiele placówek, które takie kursy organizują, ale nie wszystkie faktycznie dadzą nam kwalifikacje na wysokim poziomie. Co trzeba sprawdzić?

Przede wszystkim czy jednostka organizująca kurs jest na liście placówek oświatowych. Krajowa Izba Księgowych nie tylko jest placówką oświatową, ale też spełnia wymagania MEN dzięki czemu po ukończeniu kursu można otrzymać certyfikat zaświadczający o kwalifikacjach zawodowych na wzorze wydanym przez MEN. Dzięki temu mamy pewność, że nauka jest na najwyższym poziomie, a potencjalny pracodawca ma pewność, że skoro MEN uznaje taki dokument to kandydat naprawdę ma duży zakres wiedzy i będzie świetnie się sprawdzał w nowym zawodzie.