Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/139/kurs-ii-stopnia-glownego-ksiegowego-online/src-BlogRzeszów

Jednym z najwyższych stopni kariery w finansach jest pozycja głównego księgowego. Sama księgowość zapewnia dobre i stabilne możliwości pracy, ponieważ tak naprawdę każde przedsiębiorstwo potrzebuje księgowego, a do biur rachunkowych bardzo często przychodzą też klienci prywatni, którzy chcą rozliczyć choćby podatek dochodowy, a nie wiedzą jak. Zatem można powiedzieć, że zawód księgowego jeszcze długo będzie potrzebny i dlatego jest bardzo dobrym wykształceniem.

Księgowy ma też możliwości awansu. Część osób zaczyna pracę od pozycji asystenta do spraw księgowości czy jako szeregowy księgowy. Jednak potem można zostać samodzielnym księgowym i w końcu głównym księgowym. Obecnie najwyższym certyfikowanym szczeblem zawodowym jest posada dyplomowanego księgowego. Choć czasami główny księgowy pełni też funkcje dyrektora finansowego w mniejszych firmach, w których nie zatrudnia się wielu pracowników. Jednak już stopień głównego księgowego daje nam wiele możliwości zatrudnienia i co za tym idzie dobrze opłacane stanowisko pracy. Jak zostać głównym księgowym?

Pomocne są kursy zawodowe nadające nowe kwalifikacje czy stopnie. Po kursie I stopnia warto zapisać się na kurs II stopnia głównego księgowego w Rzeszowie. Jest to kontynuacja kursu, ponieważ podczas jednego kursu niestety nie da się nauczyć aż tyle, aby zostać od razy wykwalifikowanym głównym księgowym. Dlatego etapy nauki podzielono na trzy kursy, a stopnień II jest tym środkowym. Jednakże jeden kurs można zaliczyć już w 4-6 tygodni i to od nas samych zależy jak szybko nauczymy się wymaganego materiału i ukończymy kurs egzaminem. Wybierając kurs online mamy możliwość zrobić to bardzo szybko, ponieważ sami wybieramy kiedy się uczymy i jak długo.

Kursy online są jednak bardzo zróżnicowane poziomami, dlatego warto wybrać sprawdzone i najlepsze miejsce do nauki. Krajowa Izba Księgowych z pewnością zadowoli każdą osobę, która chce zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, ponieważ jest to jednostka wpisana do ewidencji szkół i placówek oświatowych oraz do rejestru instytucji szkoleniowych, a co za tym idzie spełnia wymagania stawiane przez Ministra Edukacji Narodowej. Oznacza to, że kursy realizowane tutaj są wysokie jakości merytorycznej, co także potwierdza uzyskany przez Krajową Izbę Kontroli certyfikat ISO 9001:2009.

Sam kurs online podzielony jest wedle tematów do omówienia, a po każdym temacie trzeba będzie zaliczyć test sprawdzający wiedzę. Dlatego zdecydowanie trzeba się tu uczyć samodzielnie, aby zaliczyć końcowy test i otrzymać dyplom i certyfikat potwierdzające, że jesteśmy już wykwalifikowani do pełnienia funkcji głównego księgowego.