Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/151/kurs-ii-stopnia-dyrektora-finansowego-online/src-BlogLubl

Dyrektor finansowy jest odpowiedzialny za prowadzenie działań z zakresu finansów w danej organizacji. Do jego głównych obowiązków należy między innymi nadzorowanie oraz koordynacja przygotowania budżetu finansowego oraz porównywanie okresowych wyników ekonomicznych firmy z założonymi celami. Dodatkowo w swojej pracy sprawuje nadzór nad prowadzeniem dokumentacji księgowej i sprawdza jej poprawność, a także zgodność z przepisami i wewnętrznymi procedurami firmy. Jego zadaniem jest również opracowywanie sprawozdań i raportów dla osób z wyższych szczebli. W swojej pracy dyrektor finansowy kontroluje również pracę osób zatrudnionych w księgowości i rachunkowości, którzy piastują niższe stanowiska.

W większości przypadków miejscem pracy dyrektora finansowego jest biuro, choć czasami zdarzają się krótkie delegacje i spotkania z klientami czy kontrahentami. Bez wątpienia jest to praca wymagająca kontaktu z innymi ludźmi zarówno z firmy jak i spoza niej, dlatego też bardzo ważną kompetencją jest wysoka komunikatywność i umiejętność współpracy. Pomocy w dążeniu do zawodu dyrektora finansowego jest ukończenia kursu na dyrektora finansowego. Kursy tego typu zazwyczaj składają się z dwóch części, czyli kursu pierwszego stopnia oraz kursu drugiego stopnia – szkolenia realizowane są między innymi przez Krajową Izbę Księgowych.

Na kurs II stopnia dyrektora finansowego można zapisać się chociażby w mieście Lublin, co jest niewątpliwie bardzo dobrą informacją dla osób z terenu województwa lubelskiego. Dla osób z innych rejonów Polski Krajowa Izba Księgowych przygotowała poszerzoną ofertę szkoleń, w której znaleźć można również tzw. kursy online. Kurs na dyrektora finansowego daje możliwość uzyskania kompleksowej wiedzy oraz stosownego wykształcenia. Kurs realizowany przez KIK prowadzony jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, co niewątpliwie wpływa na jego popularność oraz jest gwarancją wysokiej jakości i efektywności szkolenia. Zakres tematyczny kursu jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno treści teoretyczne, jak i praktyczne. Materiały przygotowane są przez najlepszych specjalistów, którzy doskonale znają branżę księgowości i rachunkowości od wewnątrz i dlatego też mogą przekazać wszystkim kursantom najbardziej optymalną wiedzę oraz wiele wskazówek na temat pracy w tym zawodzie. Każda osoba, która ukończy drugi stopień kursu na dyrektora finansowego uzyskuje uprawnienia do posługiwania się tytułem zawodowym oraz stosowny certyfikat ukończenia szkolenia. Dzięki temu zdobyte kwalifikacje są potwierdzone odpowiednimi dokumentami i mogą być cennym walorem pracownika w oczach potencjalnego przyszłego pracodawcy.